Rekruttering: Fortsatt økning

Den positive trenden fortsetter for norsk folkehøgskole. Pr 1. mai var det to prosent flere som hadde takket ja til plass sammenlignet med samme tidspunkt i 2016. Det er 6351 personer og utgjør så langt 9,75 prosent av årskullet. Til sammenligning startet 6211 håpefulle elever opp ved de norske folkehøgskolene høsten 2007.

Bak tallene skjuler det seg imidlertid store variasjoner. Vi finner et gap mellom pluss 233 og minus 49 prosent. Det er 40 skoler som går fram, mens 35 skoler har en tilbakegang – to har samme ja-prosent som i 2016.

Det er 21 skoler som har en tilbakegang på mer enn 10 prosent, mens 28 skoler går tilsvarende fram.
Sørvestlandet/Sørlandet sammen med Trøndelag-skolene går mest fram med pluss 10,3 prosent, mens skolene på Østlandet opplever en liten tilbakegang på 1,4 prosent.

Lagt inn av Øyvind Krabberød