Øytun ble til Alta folkehøgskole

Stadige navneendriner i norsk folkehøgskole

Er løpet kjørt for Høgtun, Toneheim, Solbakken og Fredly ? Svaret er både ja og nei. Det har vært mange navneendringer i norsk folkehøgskole de siste årene, og de går i én retning.

Utgarden, Olavskulen, Fredtun og Malangsenteret ble til Karmøy, Bømlo, Stavern og Folkehøgskolen 69 Nord. Det ser ut som kjente stedsnavn er det som er trenden i norsk folkehøgskole i dag. Sist ut med navneskifter er Borgund og Sandvik som blir til Ålesund og Helgeland i disse dager. Og de siste tre godkjente folkehøgskolene heter rett og slett Setesdal folkehøgskule og Kristiansand, mens Mandals nye representant i skoleslaget fant et navn som knytter det til det å skape, Skap kreativ folkehøyskole, og making-bevegelsen.

Kjente stedsnavn er trenden mens velkjente navn med endinger på tun, heim, ly, borg eller med forstavelse på sol, fred, von og saga er på vikende front. Og mange av disse er i dag helt ute. Sagatun, Vonheim, Fredheim, Tryggheim, Heimly og Solhov er nå historie. Men om det var navnet som var dødshjelper er vel heller tvilsomt. Det ligger mye historie og nasjonalromantikk i disse navnene, og uttaler vi Vonheim eller Sagatun så konnoterer det ikke automatisk mot bølgesurfing, switch, cosplay eller backpacking.

Fotballag

På informasjonskontoret er vår erfaring at geografikunnskapene er på vikende front. Toten, Sunnhordland, Skogn og Namdalen – hvor i himmelens navn er det? Det er abstrakte størrelser for mange ungdommer. Da er det noe lettere om byen har et fotballag som kjemper i toppen av norsk fotball – Rauma ble til Molde folkehøgskole for ikke så lenge siden.

Men noen står imot – Fana og Åsane (som jo er mer lokale stedsnavn) har foreløpig ikke «kastet seg over Bergen». Rektor Bjørn Berentsen ved Åsane folkehøgskole forteller at de ikke har planer om å skifte et godt innarbeidet navn, men at de i markedsføringsmateriell også bruker Folkehøgskolen i Bergen. De vil heller ikke lure aktuelle søkere – som kunne tro skolen lå i Sandviken nær sentrum, utdyper han.

Avkrefter navneendring

Peder Morset folkehøgskole i Selbu er en skole som har et helt spesielt navn – etter motstandsmannen under 2. verdenskrig. Vi hadde hørt rykter om et navnebytte der, men assisterende rektor Tove Børø avkrefter dette. – Vi har ingen planer om navneendring, dette har så vidt vært nevnt på et personalmøte, så det jobbes ikke konkret med dette, sier Børø.

Navneendring, har det  kommet oss for øret, har også vært diskutert ved Skiringssal folkehøyskole i Sandefjord. Rektor Knut Søyland bekrefter at det har vært nevnt, og diskuteres jevnlig på tunet, men at det ikke er satt i gang noen prosess rundt dette. – Det er ikke gjort ved et knips å gjennomføre et navneskifte for oss. Men ulempen ved navnet er at det er vanskelig å kommunisere og uttale. Denne skolen kan jo være hvor som helst, det kan for eksempel være en viking-skole, og det kan jo gi gale signaler i forhold til tilbudet vårt. Men vi bruker Sandefjord som undertittel i mye av vår kommunikasjon, sier Søyland.

—————–

Her er et knippe av de siste navneendringene til mer kjente stedsnavn:

Svanvik til Pasvik

Vågan til Lofoten

Rauma til Molde

Olavskulen til Bømlo

Fredtun til Stavern

Trondarnes til Harstad

Utgarden til Karmøy

Birkeland til Folkehøgskolen Sørlandet

Vestoppland til Hadeland

Øytun til Alta

Borgund til Ålesund

Sandvik til Helgeland

——————————–

Alta folkehøgskole

Magasinet Steg (til NKF) har en sak om Øytuns navnebytte til Alta folkehøgskole i siste nummer. Her slås det fast at navnebyttet har gitt ny giv og ført til stor økning i elevsøknader. Det er fristende å spørre om dette er synsing eller vitenskapelige realiteter? Skolen opplevde synkende elevtall gjennom ti år, mens de nå har full skole, det er i alle fall nærliggende å forklare dette med navneskiftet. Det var en lang prosess på skolen med personalet og eiere som lå bak endringen.

Avgående rektor, Helge Ludvigsen, forteller at de hadde en god prosess med sitt byrå.  – Vi har lenge kjent på at ungdom sør for Trondheim tenker på alt i Nord-Norge som i «gokk». Hvorfor skal man gidde å reise så langt? Vi har følt oss litt maktesløse, og lurt på hvordan vi kan formidle at det mye bra med å reise nordover, sier han. De har fått ny logo med bokstaver som representerer iglo, telt og utforbakke. – Her kommer mye av identiteten vår til uttrykk, sier Ludviksen. Inneværende skoleår var det 66 elever på skolen, i tillegg til ni stipendiater.  Allerede i midten av mars var det over 100 elever som hadde takket ja til plass for neste skoleår.  – Profilen er endret, og jeg tror nytt navnet bare er en tydliggjøring av hvem vi egentlig er, sier Helge Ludviksen.

Stor oppstandelse

Det kan være problematisk når en skole legger beslag på et stort geografisk område som Agder, Sørlandet, Folkehøgskolen Nord-Norge, Lofoten, Sunnhordland, Hardanger, Buskerud eller Hallingdal.

Det ble stor oppstand blant folkehøgskolene i nord da Soltun, med KFUM/KFUK som nye drivere, skiftet navn til Folkehøgskolen Nord-Norge – og dermed inntok en hel landsdel , de tre nordligste fylkene.  Problematisk er det også når en i bestemt form kaller seg idrettsskolen, friluftsskolen, motorsportskolen eller musikkskolen og dermed legger beslag på et helt fagområde.

Noen skoler har heller ikke helt bestemt seg for hva de egentlig skal hete. Mange kaller Buskerud folkehøgskole fremdeles for Heimtun – det ser ut til å være vanskelig å luke ut. Vefsn folkehøgskole er Toppen for veldig mange. «Rekorden» tror jeg Arbeiderbevegelsens folkehøgskole på Ringsaker har, den kalles både Arbeiderbevegelsens, AFR og Ringsaker folkehøgskole. Hva heter de egentlig? Andre skoler har igjen slangnavn som brukes mye, også i pressen, Nordmøre kalles ofte Nofo og Skogn Skofo, antakelig ikke en vei som er å anbefale.

Verneverdige

Vil vi se et skred av navneendringer under modernitetens himmel de kommende år i folkehøgskolen, spurte vi her i bladet i 2011? Lever Bakketun, Bjerkely, Fredly, Haugetun, Høgtun, Lundheim, Sagavoll, Solbakken,  Solborg , Soltun, Øytun eller Toneheim et farlig liv? Kanskje de rett og slett er verneverdige? Burde ikke språkråd og riksantikvar kobles inn her? Og svaret så langt er at bare Soltun og Øytun av disse har skiftet navn.

Av de mer arkaiske navnene holder fremdeles følgende stand:  Bakketun, Bjerkely, Fredly, Haugetun, Høgtun, Lundheim, Sagavoll, Skiringssal, Solbakken, Solborg og Toneheim. Det er 14 prosent av folkehøgskolene – tre frilynte skoler og åtte IKF-skoler.

Et par skoler har eller har hatt historiske navn med røtter i sagaen – Skiringssal og Trondarnes. Skal de bli til Sandefjord og Harstad? Det blir vel nesten som å spise av plastbestikk ved festmiddagen. Trondarnes har blitt til Harstad folkehøgskole , mens Skiringssal holder stand. Men vi spør – vil den coole trenden i linjenavn slå inn i skolenavnene? Hva med Cirkum Polare skolen eller reiseskolen Team action on the road? Framtiden vil vise.

Av Øyvind Krabberød