Hva er poenget med folkehøgskole?

Det er et ordskifte om kortkurs i kjølvannet av regjeringens offensiv mot korte kurs i folkehøgskolen. Rektor Tore Haltli ved Sund folkehøgskole er på ballen.

Gjennom økt deltagelse og interesse for kulturlivet bidrar folkehøgskolenes kortkurs til et aktivt sivilsamfunn, noe som styrker og utvikler demokratiet. At Høyre vil målrette kuttene til folkehøgskolene mot disse aktivitetene er meg en gåte.

Høyre har oppdaget at opinionen ikke støtter kuttet til folkehøgskolene. Derfor setter de inn det tunge skytset i kampen mot skoleslaget. Fylkestopp Elin Agdestein forsvarer det hun kaller ”et mindre kutt i tilskuddet” gjennom å latterliggjøre deltagerne på folkehøgskolenes kortkurs og ignorere Stortingets intensjon med folkehøgskolene.

Folkehøgskolens formål

Aktivitetene på folkehøgskolene er regulert gjennom Folkehøyskoleloven. Folkehøgskolenes formål er å drive allmenndanning og folkeopplysning. Hvordan skolene skal løse oppgaven ville ikke Stortinget si noe om – det skulle være opp til skolene selv. Dette gjør den norske folkehøgskolen til det frieste skoleslaget i verden.

Mange folkehøgskoler ser det som sitt mandat å jobbe for å utvikle og styrke demokratiet. Dette gjør de blant annet gjennom å øke interessen for og deltagelsen i kulturlivet. ”Brigde, meditasjon, sang og lindedance” er favorittene til Høyre når de skal latterliggjøre de voksne kursdeltagerne på folkehøgskolenes kortkurs. Ja, for det stemmer at mens hovedtyngden av elevene på langkursene er ungdom, så er de fleste kortkursdeltagerne voksne.

Nordens bidrag til verdenspedagogikken

Folkehøgskolene driver kortkursene i tråd med Folkehøgskolelovens intensjon. Kursene omfatter en rekke aktiviteter, og noen ganger tilbys lignende kurs av andre aktører. Forskjellen ligger i måten kursene gjennomføres på og formålet med opplegget. Folkehøgskolepedagogikken er blitt kalt Nordens bidrag til verdenspedagogikken; det er en fri pedagogikk som lar seg anvende på de fleste typer aktiviteter. Et sentralt element i folkehøgskolepedagogikken er den skjulte pedagogikken: du gjør en aktivitet, men du lærer egentlig noe annet. I tillegg vektlegger vi faglighet, personlig engasjement og læring mellom elever.

Gjennom å styrke deltagelsen til folk i alle aldersgrupper, styrker vi sivilsamfunnet og bidrar til å utvikle Norge som et demokratisk land. Engasjementet for å delta kan springe ut av så mangt, også et brigdekurs. Alle vet at når folk møtes så skjer det noe, og folkehøgskolepedagogikkens styrke er at den fungerer som bensin på bålet og får ting til å skje raskere og sterkere.

En annen side ved saken er at med dagens regelverk så gis det ikke spesifikk støtte til kortkurs. Dermed vil et kutt også ramme langkursene. Akkurat som et kutt i studiestøtten til andreårselever vil gi skolene færre elever og dermed trangere økonomiske kår. Høyre og FrP vil kutte 45 millioner til folkehøgskolene, og uansett hvor mye de latterliggjør de voksne kursdeltagerne og polemiserer rundt teknikalitetene ved tilskuddene, så vil dette ramme folkehøgskolene hardt.