Leder i valgnemda Tore Haltli, rektor på Fana folkehøgskole.

Nå er tiden inne for å finne kandidater til tillitsvervene

Folkehøgskoleforbundet har årsmøte i slutten av mai. Alle medlemmene i forbundets styre og utvalg er på valg, og valgnemnda er nå i gang med å finne gode kandidater til vervene, sier leder i valgnemda Tore Haltli - rektor ved Fana folkehøgskole.

Folkehøgskoleforbundet har årsmøte i slutten av mai. Alle medlemmene i forbundets styre og utvalg er på valg, og valgnemnda er nå i gang med å finne gode kandidater til vervene.

Alle som sitter i styret og utvalgene blir spurt om de tar gjenvalg, og det er forbausende mange som signaliserer at de gjerne tar en periode til. Dette kan vanskelig forstås som noe annet enn at arbeidet oppleves som interessant og meningsfylt. Derfor er det med en viss undring vi ser at det normalt kommer inn relativt få forslag på nye kandidater til vervene. Vi er mange medlemmer i organisasjonen, og det er en stor fordel å ha bred representasjon i styret og utvalgene.

Lederskifte i organisasjonen

Dagens leder er Øyvind Brandt. Han stiller ikke til gjenvalg. Vi må sammen finne en ny leder, som sammen med resten av styret kan lede Folkehøgskoleforbundet videre.

Skoleslaget utfordres stadig vekk på sitt samfunnsoppdrag, og det vil være viktig at den nye lederen og styret klarer å tydeliggjøre, formidle og videreutvikle dette oppdraget i årene som kommer. Likeledes vil det være stort behov for en ledelse som er en tydelig pådriver for folkehøgskolenes miljøengasjement.

Vi ser også at det jevnlig snakkes om en omorganisering av organisasjonslandskapet I folkehøgskolen, og vi mener at det er viktig at vi har en leder som tydelig kan målbære Folkehøgskoleforbundets verdier, hvis en slik prosess skulle komme i løpet av neste periode. Uavhengig av om en slik prosess, så er vi på utkikk etter en leder som har tro på Folkehøgskoleforbundet som organisasjon og de demokratiske prosessene som forbundet både styres av og deltar i.

Folkehøgskoleforbundet er både en idéorganisasjon og en fagforening. Det nye styret og lederen må kunne se mulighetene og viktigheten av begge disse sidene av organisasjonen. Lederen vi ser etter må både være tydelig på sitt ideologiske ståsted og ha tillit fra alle gruppene av arbeidstagere i Folkehøgskoleforbundet.

Til sist må vi nevne at lederen har frikjøp fra annet arbeid og må påregne en del reisevirksomhet.

Utvalgene er like viktige som lederen

Selvsagt er det viktig hvem som blir styremedlemmer og ny leder av Folkehøgskoleforbundet, men vel så viktig er utvalgene våre. Det er behov for nye medlemmer i både praktisk utvalg, lærerutvalget og skoleutviklingsutvalget. Utvalgene har ikke like mange møter som styret, men de tar vare på viktige oppgaver i organisasjonen; det er her ekspertene bør sitte. Det er behov for nye kandidater til alle utvalgene. Gjennom arbeidet i utvalgene er man med på å sette kursen for Folkehøgskoleforbundet, men man jobber gjerne med et litt smalere felt enn styret gjør.

Ikke vær redd for å ta kontakt

Valgnemnda trenger forslag til kandidater for å kunne gi sin innstilling til årsmøtet. Hvis du har lyst til å være med eller vet om noen andre som vi burde kontakte, så tar du kontakt med oss.

De du tar kontakt med er:

 

Leder i valgnemda Tore Haltli