Status på studium i folkehøgskolepedagogikk_PPU

Folkehøgskoleforbundet har, sammen med NKF, i lengre tid arbeidet med Universitetet i Sørøst-Norge (USN) om å etablere et PPU-studium i folkehøgskolepedagogikk. Mange spør oss om og når dette eventuelt kommer. Den 19. mars var vi i møte med Kunnskapsdepartementet.

Status for arbeidet er at vi og USN fortsatt arbeider for at tilbudet skal starte opp til høsten. Det er imidlertid avhengig av statlig finansiering. Den 19. mars var Christian Tynning Bjørnø (Folkehøgskolerådet), Arve Amsrud (USN), Stein Laugerud (USN), Sindre Vinje (Folkehøgskoleforbundet) og Anne Fængsrud (USN) i møte med Kunnskapsdepartementet. Det var et godt og konstruktivt møte, og vi venter nå spent på tilbakemeldinger fra Kunnskapsdepartementet.

Så snart vi får tilbakemeldinger om veien videre, så vil vi gi mer informasjon om studiet.