Ny bok: Filosofisk praksis i folkehøgskolen

Boka, "Myndig medborgerskap - Dialog og Danning i folkehøyskolen", blir presentert under landsmøtet på Skogn i slutten av mai.

Den 80 sider store boka som nå er ute er bestilt av Folkehøgskoleforbundet og tar sitt erfaringsbaserte utgangspunkt i det 6-årige prosjektet Pedagogiskfilosofisk praksis i folkehøgskolen (PFP). Her har et 30-talls lærere fra mer en 20 frilynte og kristne folkehøgskoler arbeidet med dialogiske refleksjonsmetoder tilpasset pedagogikken i skoleslaget.

Vi møter prosjektleder og forfatteren av boka, Sigurd Ohrem, for en samtale. På omslaget kan vi lese: «Denne boken er ingen brannfakkel, men den handler om å speide etter lyset».

Forfatter Sigurd Ohrem

– Hva er dette lyset?

– Lysmetaforen er sentral i folkehøgskolen, den er fin, men jeg er også opptatt av Game of Thrones. Lyset er ikke nok i seg selv. Grundtvig var opptatt av samspillet mellom lys og mørke – han er ikke redd for mørket, men søker lyset. Lyset er og en metafor i sokratisk tradisjon, Sokrates søker Apollons orakel i Delfi for råd før han dømmes. Mottoet Kjenn deg selv går igjen i hele boka, for meg er det folkeopplysning i Grundtvigs tradisjon. Kjenn deg selv betyr å endre seg selv – og det kan bare skje ved dialog, gjennom den andre. Jeg må utsette meg for det fremmede, det som ikke er meg.

Sigurd Ohrem satte i gang prosjektet Filosofisk praksis i folkehøgskolen sammen med filosof Michael Weiss. Først ble det brukt mest mot personalet, men etter hvert utvidet til fellesarenaer på folkehøgskolen. – Sosialpedagogisk arbeid blir spennende og interessant med disse metodene, det kan handle om alt fra meningen med gangvask og til det å ta hensyn på internatet. sier Sigurd.

Boka er skrevet av Sigurd Ohrem i samarbeid med Michael Weiss. Den inneholder noe teori, og mer rapporterende stoff fra prosjektet. Her finnes et lengre essay, et elevintervju og et elev-case. Sigurd er opptatt av praksis og av å bygge ned det kunstige skillet mellom pedagogisk teori og praksis.

Målgruppa for boka er alle som jobber i folkehøgskolen, det handler om vår praksis – og alle som er opptatt av dialogiske og moderne pedagogiske metoder.

– Dialog er broen mellom sosialpedagogisk arbeid og danning. Dette vil vi også trekke inn når Weiss og jeg skal lede posten hvor vi diskuterer sosialpedagogisk arbeid på landsmøtet på Skogn, avslutter Sigurd Ohrem.

———–

Kjøp boka:

Myndig medborgerskap – Dialog og Danning i folkehøyskolen

Boka er på 80 sider

Pris: 175 kr pluss porto

Bestilles fra: Folkehøgskoleforbundet

post@folkehogskole.no