- De 49 frilynte folkehøgskolene driver uavhengig av tro og livssyn. De kan ikke søke om unntak fra likestillings- og diskrimineringsloven og har heller ikke noe ønske om å gjøre dette, sier Live Hokstad i Folkehøgskoleforbundet

- De 49 frilynte folkehøgskolene driver uavhengig av tro og livssyn. De kan ikke søke om unntak fra likestillings- og diskrimineringsloven og har heller ikke noe ønske om å gjøre dette, sier Live Hokstad i Folkehøgskoleforbundet

Live valgt til ny forbundsleder

Live Hokstad, rektor ved Toten folkehøgskole, ble valgt til forbundets nye leder på landsmøtet på Skogn folkehøgskole. Hun avløser Øyvind Brandt, som har vært leder siden landsmøtet på Ringebu i 2011.

Live får med seg disse i 2019-2021:

Resten av styret:
– Kristin Smith (Ringerike) (gjenvalg)
– Ingvar Øydvin (Fosen) (gjenvalg)
– Ronny Mag Larsen (Follo) (tidligere vara)
– Marianne Amundsen (Agder) (ny)

Vara til styret:
1.vara:  Line Tirslaug (Trøndertun) (tidligere 2.vara)
2.vara: Einar Opsvik (Møre) (ny)
3.vara: Kristin Bjørke (Sund) (ny)

Valgnemnd 2019-2021:
– Lars Waade (Skogn)
– Per Kielland (Elverum)
– Nina Hafnor (Hallingdal)
– Brit Kristin Soot (Follo) (Varamedlem)

Lærerutvalget:
– Marianne Jepsen (Holteklien) (gjenvalg)
– Cato Jensen (Åsane) (gjenvalg)
– Monicha Jakobsen (Harstad) (ny)
– Kristian Wessel Finstad (Elverum) (ny)

Utvalg for praktisk personale:
  – Arnhild Berg (Skogn) (gjenvalg)
– Marianne Olerud (Ringerike) (gjenvalg)
– Edvard Stordahl (Lofoten) (ny)
– Helge Lund (Sogndal) (ny)
Styret fikk av landsmøtet fullmakt til å utpeke et ekstra medlem fra kontor/administrasjon for perioden.

Skoleutviklingsutvalget:
  – Benedicte Hambro (Ringerike) (gjenvalg)
– Tor-Erik Moen (Møre) (ny)
I skoleutviklingsutvalget er også IF representert med to medlemmer.