Vil ha kun én studietur med fly som transportmiddel

«Det går til helvete om ikke folkehøgskolene gjør noe»

Dette var spissformuleringen til Ingvar Øydvin, hvor han støttet en framlagt uttalelse fra lokallaget ved Elverum folkehøgskole. Med Per Kielland i spissen la de fra et forslag til uttalelse fra landsmøtet. Det ble etterfulgt av et friskt ordskifte hvor det var klart at dette var i meste laget for mange i forsamlingen.
Lokallagsleder Per Kielland, Elverum fhs.

Øydvin støttet forslaget som han mente var konkret og nært. Lars Waade forsvarte studieturene, men understrekte at det måtte være turer som var kulturelt og sosialt forankret – og ikke en tur en kunne kjøpe «uka etter». Han argumenterte også for at perspektivet måtte være videre enn bare flyreisene. – Miljø må også handle om forbruk, og la til at mat til kjæledyr står for like mye utslipp som flyreisene.

Astrid Moen så mye bra i forlaget, men innså at dette ikke ville bli vedtatt. – Flyreiser er ikke bare viktig for klimaet, men også for folkehøgskolens omdømme. Tore Haltli understreket at vi ikke vi ikke kunne ta et oppgjør med vekstøkonomien uten at det ble satt inn tiltak for å redusere reisingen i folkehøgskolen.

Det var et stort engasjement med mange på talerstolen. Forslaget fra Elverum ble justert, og nytt forslag ble lagt fram den siste dagen av landsmøtet. Det var et noe nedstrippet forslag med følgende hovedmål:

  • Skoleåret 2021/22 er målet at ingen folkehøgskoler skal ha reisemål i linjenavnet.
  • Skoleåret 2022/23 er målet at ingen elever i folkehøgskolene skal ha mer enn én studietur med fly som transportmiddel.

Dette framlagte forslaget fikk enstemmig tilslutning fra forsamlingen.

Jon Krognes var svært skuffet over det endelig utkastet som han mente ikke var å være i front for det grønne skiftet. – Jeg ville gjerne hatt noe som setter større krav til oss. Det er ikke så farlig å ha noen som puster oss i nakken – jeg ville gjerne hatt litt mer trykk, sa Krognes.

Det var også en frisk debatt rundt miljøspørsmål – da styrets framlegg til strategiske mål for arbeidet med økt bærekraft, Folkehøgskolene i front for det grønne skiftet (2030). Det ble en svært fragmentert debatt. Mange var på talerstolen, men ingen konkrete forslag til endringer i teksten ble framlagt. Styrets framlegg ble så enstemmig vedtatt.

 

Uttalelse fra landsmøtet:

Folkehøgskolenes utstrakte reisevirksomhet og klimaavtrykk

Landsmøtet vedtar følgende uttalelse til folkehøgskolene:

Sett i lys av dagens og fremtidens utfordringer innen verdens klimasituasjon, bør

folkehøgskolene være seg sitt ansvar bevisst i sin reisevirksomhet og aktivt søke å innfri målene i følgende visjon:

Vi har et mål om at reiser som er en del av skolens dannings- og opplæringsarbeid, innen 2025, gjennomføres på en klimavennlig måte. Dette gjelder også reiser til og fra skolen der dette er praktisk mulig med tanke på geografisk beliggenhet

Følgende nedtrappingsplan foreslås:

Skoleåret 2021/22 er målet at ingen folkehøgskoler skal ha reisemål i linjenavnet.

Skoleåret 2022/23 er målet at ingen elever i folkehøgskolene skal ha mer enn en studietur med fly som transportmiddel.