Folkehøgskolene på Arendalsuka

Folkehøgskoleforbundet i samarbeid med NKF deltar for sjette gang på Arendalsuka. 80.000 besøkende er ventet til den sjarmerende sørlandsbyen disse dagene.

 

Arendalsuka skal være en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid.

Arendalsuka er partipolitisk uavhengig, og har som mål å styrke troen på politikk og politisk debatt. Med Arendalsuka ønsker arrangøren å bidra til et levende demokrati.

Arrangementkonseptet startet i 2012 og har år for år vokst i omfang. Folkehøgskolene er sentralt plassert i politisk gate med stand og T-skjorter med påskrift «Demokrati er ikke medfødt». Det er viktig å være tilstede på dette demokratiske «dansegulvet». Her er det rom for å knytte kontakter, for gode samtaler og til å formidle hva folkehøgskolene står for.

De første dagene var det Folkehøgskoleforbundet som var ansvarlig for å befolke standen. Generalsekretær Angelina Christiansen, leder i FHF Live Hokstad og redaktør Øyvind Krabberød var der  – og med god hjelp av unge med folkehøgskoleerfaring, Anne Wiig og Markus Lund.

ØK               (Foto: F.v. Øyvind Krabberød, Angelina Christiansen og Live Hokstad.