Blir rektor på Hallingdal folkehøgskule

Nina Hafnor er tilsatt som konstiuert rektor ved Hallingdal folkehøgskule ut skoleåret - til 31. juli 2024. Hun har tjue års erfaring som lærer ved skolen. Sist har hun vært lærer på linja Ballanse og vært inspektør og rektorvikar.

Nina M. Hafnor er lærer på Balanse. Hun vokste opp i Kristiansand og Stange. Nina har jobbet som pedagog på sykehus, ved en Steinerskole, som terapeut og som folkehøgskolelærer. Nina er utdannet spesialpedagog i kroppsøving og idrett. Hun har jobbet ved Hallingdal Folkehøgskule i 20 år, og er spesielt engasjert i elevenes personlige utvikling.

Motto: Livet er et mysterium!

Hallingdal fhs.