Fjesboka

Lyst til å bli en folkehøgskole-kommentator?

Du har kanskje hørt ryktet om at dette kommer, folkehøgskolenes eget kommentarkorps. Nå blir det virkelighet, og «Kommentarkorpset» (arbeidstittel) starter nå opp – og vi henvender oss til deg eller til noen du tenker kan ha interesse av dette.

Vi inviterer interesserte folkehøgskolefolk, det være seg skrivekyndige eller skriveinteresserte lærere, IKV-ere og skoleledere til å engasjere seg i det som skal være en gruppe som kurses i og bidrar til å delta i samfunnsdebatten som folkehøgskolemennesker. Den enkelte som deltar skriver med en selvstendig stemme og ikke på vegne av organisasjonene, men er deltaker et fellesskap der alle hjelper hverandre til å markere folkehøgskolen som skoleslag. Vi er uavhengige av organisasjonene, men har fått støtte til initiativet fra NKF, IKF og FHF/IF, og er ett uttrykk for handlingsplanenes ønske om synlighet i samfunnsdebatten.

Styrke engasjementet

Hensikten Hensikten med «Kommentarkorpset» er å styrke kompetansen og engasjementet til folkehøgskolefolk, dyktiggjøre til engasjement, øve i debatt- og skriveteknikk, med tanke på deltagelse og synliggjøring. Hvordan gjennomføres dette? De som melder seg på og får plass i første gruppe (vi starter opp med 10 personer) vil utgjøre en lukket gruppe som får kursing i kronikk- og debattskriving, hjelp til å søke økonomisk støtte, deltar i gruppen som et interesse- og diskusjonsforum med initiativtagerne som koordinatorer og gruppeledere det første året.

Forpliktelser og utbytte Gruppens medlemmer får inntil to dagskurs i kronikk-skriving. Gruppedeltagerne kan lese gjennom hverandres innlegg før de legges ut, skribentene skal lufte innlegg i gruppens forum før publisering med tanke på tilbakemeldinger. Koordinatorer følger med i samfunnsdebatten, og utfordrer medlemmene til å engasjere seg, medlemmene forplikter seg til minst ett offentlig innlegg i året. Gruppemedlemmer forplikter seg til å være med i ett år fra oppstart. Alle bidrag publiseres med forfatterens eget navn og evt. yrkestittel (f.eks. «Mitt navn, folkehøgskolelærer). Hva gjør du nå? Er du interessert på vegne av deg selv eller andre?

Ta kontakt og meld deg på hos Einar Opsvik (einar@folkehogskole.no, +47971 76 112) eller Geir Ertzgaard (geir@ertzgaard.net, 402 04 305).

Geir Ertzgaard