Ny opptaksdato vedtatt

Rektormøtet Sola: Etter mange og lange diskusjoner så valgte rektorene at folkehøgskolene skal ha ny opptaksdato, 15. november.

Det var 36 stemmer for, 17 stemmer imot og 2 som avholdt seg fra å stemme.

Informasjonskontorene kom med forslag om at vi skulle starte offisielt med å ta imot søknader (dvs markedsføre søknadene fra) 15. oktober. Det kom et motforslag om at 15. november skulle stå alene og at man først skulle kunne søke fra da og at søknadssystemet skulle stenges før.

Det var 46 stemmer for 15. oktober, 6 stemmer for at vi først skulle ta imot stemmer fra 15. november og tilby plass umiddelbart, en avholdt seg fra å stemme.