Skal lede Idrettsskolen – Numedal

Per Ketil Berg (60) er tilsatt som ny rektor ved Idrettsskolen Numedal folkehøgskole, han tiltrer 1. mars.

Berg kommer fra Sandefjord. Han har bl.a bakgrunn som leder i en toppfotball-klubb, og har nå ansvar for bedriftsintern rådgivning, kompetanseutvikling og lederopplæring i K2 Kompetanse AS.  Han har vært konsulent for Norges idrettsforbund tidligere og olympiske og paralympiske komité. Studerte cand. scient ved Norges idrettshøgskole – og har ellers bred erfaring fra arbeidslivet som leder,- rådgiver og lærer.