Argumenter for mennesker – argumenter for folkehøgskole

Bokanbefaling:
«Du må lese denne her», sa min danske søster, og viste meg en bok som nylig (2023) er gitt ut i Danmark. Hun kjenner til mitt engasjement for folkehøgskole og tanker om utfordringer med myndiggjøring i en tid med økende innslag av for eksempel kunstig intelligens i våre liv. Boken bærer tittelen «Argumenter for mennesker» og er skrevet av Christiane Vejlø, som er fremtidsanalytiker og i mer enn 20 år har vært opptatt av forholdet mellom mennesker og (avansert) teknologi, blant annet som bloggeren ‘elektronista’.

Etter å ha trålet alle bokbutikker i Odense, hvor jeg til slutt fant det siste eksemplaret i Syd-dansk universitets studentbokhandel, var det tid for å sette seg ned i leselampens skjær. Boken er lettlest, selv for oss norske nordister, og består av to deler. Det publiseres stadig skrifter om den digitale KI-fremtidens fagre muligheter og akopolyptiske farer. Men denne boken ser det fra en litt annen synsvinkel. Vejlø oppsummerer i bokens relativt korte innledende første del hva teknologien allerede nå er i stand til og mye av de erfaringene, forestillingene og refleksjonene mange gjør seg over den stadig raskere utviklingen.

Kunstig intelligens (KI) vil unngåelig ha konsekvenser for hva det vil si å være menneske i fremtiden, skriver Vejlø. Men hun er håpefull på mennesket vegne, der hun i hoveddelen bringer ni argumenter, og dermed et overbevisende forsvar for mennesket i møte med KI. Gjennom tankevekkende anekdoter, chatbotsamtaler og intervjuer med forskere får forfatteren frem hvor selv de mest tenkelig avanserte selvlærende maskiner kommer til kort overfor mennesket. Det handler om at mennesket har selvbevissthet, sanser, føler, elsker, er sosiale, skaper, er (for det meste) gode, fejler, tror og dør.. For eksempel skriver hun at KI kan simulere menneskelige aktiviteter og løse viktige utfordringer, men kan ikke være menneske. Maskiner kan konstatere at det er kommet nedbør, men er ikke i stand til å kjenne magien i å stå ute i regnet.

Vejlø er også inne på hvordan den stadig mer avanserte teknologien, via sosiale mediers mekanismer og utallige (ofte forskjønnende) filtre, kommer mellom mennesker og fordreier både selvbilde og oppfattelsen av den ytre verden. Derfor poengterer hun hvorfor det er stadig viktigere å få til det fysiske (analoge) møtet mellom hele mennesker og konstaterer at «Vores livskvalitet er ligefrem proportionel med vores evne til at være menneske i fællesskab med andre mennesker. Sosial intelligens er en af de vigtigste menneskelige egenskaber.»

Boken bringer dermed et dobbelt budskap. Fremtidens stadig mer avanserte og utfordrende teknologi mener forfatteren kanskje eller forhåpentligvis vil ‘tvinge’ mennesket til å bli mer menneske. Men det krever at vi klarer å håndtere teknologiske, biologiske, sosiale, etiske og politiske dimensjoner slik at utviklingen ikke fører til at teknologien tar styringen, men i stedet bidrar til å utvikle en human verden, hvor det også i fremtiden vil være argumenter for mennesker.

For det andre blir bokens argumenter for mennesker indirekte også argumenter for hvor viktig det er å ta vare på og kanskje utvikle folkehøgskolen videre som livets skole eller skole for livsopplysning, som jo nettopp baserer seg på det dessverre mer og mer sjeldne fysiske ufiltrerte møtet mellom hele mennesker av kjøtt og blod. Argumentene i boken er for så vidt ikke nye i folkehøgskolesammenheng. Men boken presenterer de sett utenifra, hvor de får en ny dimensjon i lyset av utviklingen vi står midt oppe i.

Også vi i folkehøgskolen må kjenne til og være opptatt av den teknologiske utviklingen, som roper på mer etikk og filosofi inn i våre liv for nettopp å belyse hva det vil si å være menneske i en teknologisk utfordrende tid, tenker jeg, i det jeg slår sammen boken og sier «Takk for anbefalingen!»

Av Øyvind Brandt

Argumenter for mennesker, Christiane Vejlø, Elektronista media, 2023, (239 sider), DKK 229,-