Temanummer: Folkehøgskolehistorien

Folkehøgskolen feirer et jubileum i år – det er 160 år siden Sagatun ved Hamar ble åpnet. Det ble markert på årets rektormøte og vi skal markere det i magasinet Folkehøgskolen med et temanummer: FOLKEHØGSKOLEHISTORIEN - det 64 siders magasinet er straks på vei til postkassen din.

Vi har utfordret et knippe skribenter og folkehøgskolekjennere til å bidra til en vifte av innfallsvinkler som vi synes belyser temaet:

  • Arild Mikkelsen som skrev Frihet til lære til frilynt folkehøgskoles jubileum i 2014, skriver en stor historisk oversiktsartikkel – Frilynt folkehøgskole, trender og tendenser fra 1850 – 2000.
  • Sigurd Ohrem skriver om Myles Horton sitt radikale folkehøgskolearbeid i USA – Highlander og borgerrettsbevegelsen.
  • Den nye forsknings- og høyere utdanningsminister Gudmund Hoel har skrevet en stor forskningsartikkel om Mette Dahl som var sentral i Sogndal folkehøgskoles første år. (Artikkelen er redigert og forkortet av Mai-Evy Bakken.)
  • Inge Eidsvåg skriver om historien som skapte Nansenskolen – en svært aktuell artikkel under rådende verdenssituasjon.
  • Vi har fått bruke en artikkel Tor Grønvik skrev før han døde – der selveste Grundtvig belyses spesielt.
  • I portrettet møter dere Dag Wollebæk, nestor og æresmedlem i Folkehøgskoleforbundet. Det er inspirerende å høre hans refleksjoner.
  • Mette Haustreis anmelder den nye og omfattende biografien om Katti Anker Møller – skrevet av Hege Duckert.
  • Einar Opsvik anmelder Jan Kløvstads bok til 150-års jubileet for folkehøgskolen til Ivar Fløistad og Viggo Ullmann i Austre Moland.
  • Til sist ser Øyvind Brandt framover – utfordringer for folkehøgskolen; Skal folkehøgskolen myndiggjøre til økokrati?

Vi håper dette temanummeret kan belyse hva frilynt folkehøgskole er, hvilke idéer den bygger på og at vi rår over en skatt som er mer enn en historisk relikvie – men mer aktuell og moderne enn noensinne.

God lesning!

Temanummer – Folkehøgskolehistorien, nr 1 2024

Temanummer – Folkehøgskolehistorien nr 1 2024 – for pad og smartphone

Øyvind Krabberød