Marthe Valle på veien med konsertforedrag

– Vi trenger å snakke om psykisk helse, der vi normaliserer og ikke sykeliggjør livssmerten, sier musiker, sykepleier og aktivist Marthe Valle (41). I seks år har hun besøkt ungdomskoler med et konsertforedraget – «RO/URO Ung». Nå vil hun gjeste folkehøgskolene i Norge.

 

Det er en engasjert dame jeg møter på Oslo S – vi penser raskt inn på utfordringene for samfunnet og for ungdom spesielt. – Livet er krevende, det er vanskelig å være menneske – vi trenger fellesskapet. Som enkeltindivider blir vi mer sårbare – og vi trenger verktøy for å møte det slik det er.

Musikkforedraget hun er på veien med vil hun skal ha direkte praktisk nytteverdi – for elever og ansatte.  – Vi må hjelpe hverandre til å normalisere det som livet krever av oss. Vi trenger et språk for følelsene våre. Gjennom de sosiale mediene bruker vi mer tid på å se oss selv gjennom andre sitt blikk. Det vi trenger blir til i fellesskapet, konstaterer Valle.

Valle synes det kan være ugreit å snakke om «Ungdom og psykisk helse». – Å uttrykke psyke som noe avgrenset er forminskende og fremmedgjørende for de fleste a oss. Diagnosefokus er et blindspor. Jeg vil snakke om hvordan det er å være menneske. Snakke sant om livet. Om at det er fantastisk og så vanskelig. Om alle feilene vi gjør. At livet inne på sosiale medier ikke klarer å favne om alt det komplekse ved å være menneske, sier Marthe Valle.

Her kommer refleksjoner på løpende bånd. – Tap av mening og depresjon har blitt en folkesykdom. Forskning viser at frivillig arbeid og fagforeninger er noe av det mest forebyggende en kan bedrive – der en flytter fokuset bort fra seg selv. Det å være viktig i et fellesskap betyr veldig mye – å være en del av noe som er større enn oss selv.

Marthe Valle tilbyr dette opplegget sammen med musikkterapeut Kristin Mjånes Myklebust. De syr gjerne opplegget sammen etter skolens behov. Hun har også andre tema hun også reiser rundt med: «Depresjon og utbrenthet» og «Betydningen av solidaritet». Musikken utgjør om lag 40 prosent av programmet når hun er på scenen. Gjennom sine konserter og konsertforedrag møter Marthe tusenvis av mennesker gjennom året.

Mange kjenner sikkert Harstadværingens sterke engasjement for flyktninger og konflikten som det palestinske folket står i. Hun har bak seg mange opphold på Vestbredden og fra flyktningeleire i Hellas – og kom just ut med boka «Håp er det du gjør. Historier fra Palestina og de greske flykningeleirene». Den er skrevet sammen med legen Hanne Lossius (den vil vi anmelde i neste utgave av magasinet).

Marthe Valle ga ut sitt første album i 2005, og vant samme år Spellemannsprisen i kategorien beste nykommer. Senere har hun gitt ut en rekke album hvor hun blant annet ble nominert til den samme prisen i 2021 for albumet Tilbakestilling, i kategorien viser og visepop.

Marthe Valle vil sende skolene oversikt over tilbudet. Hun kan ellers kontaktes på:

Marthechristinevalle@gmail.com

www.marhevalle.no

Tekst og foto: Øyvind Krabberød