Svensk folkehøgskole truet

Sveriges lärare har nylig kommet med en rapport om tilstanden i svensk folkehøgskole. De ser svært truende skyer over svensk folkehøgskole. Skoleslaget har fått et kraftig kutt i antall skoleplasser, ikke kompensasjon for prisstigning og økte kostnader - rapporten avdekker også sort stressnivå blant lærerne og liten mulighet for kompetanseutvikling. I dag er det 156 svenske folkehøgskoler, mange har store økonomiske problemer, det skjæres ned på ansatte og stresset øker ytterligere. De roper varsku for at mange folkehøgskoler står i fare for å måtte lukke. ØK

Les rapporten fra Svenska lärare – Slå vakt om folkhögskolan.

rapport svensk fhs