Unntakstilstand

Under Hallingdølen.ytringar kom jeg over en folkehøgskolerefleksjon av Ingvild Skølt, hun er dette året elev ved Toneheom folkehøgskole. Her har hun et skråblikk på skoleopplevelsen så langt. Tror mange vil hoppe litt i stolen når det serveses så konsentrert – folkehøgskole som en eneste stor egotripp uten særlig verdi for samfunnet.

Vi tar her med et lite utdrag, resten kan du lese i neste nummer av Folkehøgskolen som kommer ut 15. februar.

Under overskriften unntakstilstand skriver Ingvild Skølt:

Kvart år utset om lag 7000 norske ungdommar vidare utdanning eller arbeid til fordel for folkehøgskule.


I staden for pensumlister og førelesingar, nyttar dei all tid til å dyrke eigne interesser og realisere seg sjølve.


Dei slepp hybelbekymringar og straumrekningar, får maten servert på fat og gjer sjeldan husarbeid utover den obligatoriske romvasken ein gong i veka.


Ei perfekt utsetjing av vaksenlivet, med mogelegheit til å bli kanskje endå meir bortskjemt enn før. Ingen eksamenar, ingen krav og ikkje noko ansvar – berre ein einaste stor egotripp utan særleg nytteverdi for samfunnet.