Stilling ledig som Internasjonal sekretær

Publisert/Oppdatert

Fra 1. september 2011 blir det ledig stilling som Terje R. Johansen slutter som Internasjonal sekretær i folkehøgskolen. Internasjonal sekretær i Folkehøgskolerådet. Den som blir tilsatt skal fremme folkehøgskolens globale forståelse gjennom tenkning,…

Baklengs inn i fremtiden?

Publisert/Oppdatert

Arild Mikkelsens artikkel i den nye folkehøgskoleboken ”Med livet som pensum” om religionsopplysning og frilynt folkehøgskole er overraskende lesing. Hvis han ønsker debatt, har han fått undertegnede på kroken. Av Benedicte Hambro, lærer Ringerike folkehøgskole …

Folkehøgskolene skal stå fritt

Publisert/Oppdatert

 Rektor Tore Haltli ved Sund folkehøgskole kommenterer regjeringens prosjekt Ny Giv i Vårt Land.  Vi har sakset et innlegg i Vårt Land 12. april av Tore Haltli, rektor…

Ny leder i Norsk Folkehøgskolelag

Publisert/Oppdatert

 Øyvind Brandt er valgt til ny leder i Norsk Folkehøgskolelag   Øyvind Brandt, rektor ved Norsk senter for seniorutvikling, er valgt til ny leder i Norsk Folkehøgskolelag. Det var landsmøtet som…

Suksessoppskriften til norsk folkehøgskole

Publisert/Oppdatert

 Øyvind Brandt stiller til valg som  ny leder i Norsk Folkehøgskolelag  Hva er det som har ført til at norsk folkehøgskole så til de grader går bra for tiden (med noen variasjoner)? Er…

Nytt nummer av Folkehøgskolen

Publisert/Oppdatert

Folkehøgskolen nummer 2 2011 går snart i trykken. Nå kan du tjuvstarte lesningen av det 44 siders magasinet. Ved Vefsn folkehøgskole har de kastet ferdigmaten på dør. Det har de spart store summer på. Kokken Kim Rune Thorsen deler med seg av sine erfaringer.

Lånt kompetanse på vei inn i folkehøgskolen igjen?

Publisert/Oppdatert

Kunnskapsdepartementet oppfordrer folkehøgskolene til å foreslå tiltak gjennom den nasjonale satsingen «Ny GIV». Det er et nasjonalt prosjekt for å redusere frafall i skolen, og nå har de satt av fem millioner kroner til bidrag fra folkehøgskolene.

I god folkehøgskoleånd

Publisert/Oppdatert

Der PISA-undersøkelsen kartlegger elevers spesifikke kunnskaper, handler ICCS-studien om å kartlegge ungdommers nivå av dannelse og sans for demokrati. Marte Fougner Hjort Det er institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo, på oppdrag fra…

Bluferdighet og sjenanse

Publisert/Oppdatert

Etter enda et besøk i en svømmehall som endte med røde øyne for hele familien på grunn av overdreven klorbruk, bestemte jeg meg for å spørre personalet hvorfor. Jeg kom dog ikke så langt som til å spørre da det…

Facebook-folkehøgskolen?

Publisert/Oppdatert

Av Geir Ertzgaard I det stille går diskusjonene høylydt på folkehøgskolene. Skal vi være venner med våre elever? Selvsagt skal vi være det, men hvor skal vi være venner med de? Holder Facebook? Eller holder det ikke?…