Lånt kompetanse på vei inn i folkehøgskolen igjen?

Kunnskapsdepartementet oppfordrer folkehøgskolene til å foreslå tiltak gjennom den nasjonale satsingen «Ny GIV». Det er et nasjonalt prosjekt for å redusere frafall i skolen, og nå har de satt av fem millioner kroner til bidrag fra folkehøgskolene.

Folkehøgskolerådet, som er folkehøgskolenes politiske organ, har invitert alle skolene til å komme med forslag, svarfristen var 4. april. Danvik er én av cirka ti skoler som allerede har bidratt.

I en avisartikkel i Drammens Tidende sier rektor ved Danvik folkehøgskole, Tore Seierstad,  følgende:
   – Vi tar imot den ballen fra myndighetene og ønsker å være på fra første stund. Vi har allerede sendt inn forslag til ulike tiltak, sier han og fortsetter:

   – For det første foreslår vi å sette av én dag i uken der elever kan lese på fag som de mangler. Da kan de gå opp som privatister, samtidig som de får den vanlige undervisningen her.

Les hele artikkelen i Drammens Tidende
Jeg bekymrer meg en smule. – er folkehøgskolenes positive holdning til å bidra i forholdet til dette samfunnsproblemet et springbrett til å tilby lånt kompetanse ved folkehøgskolene. Dette skulle vel være en dugnad, men Danviks bidrag her bekymrer meg. Er det slik vi vil ha det, og var det hensikten da Folkehøgskolerådet gikk inn i dialog med myndighetene?
Hadde vært fint om vi kunne få til en åpen samtale rundt dette her på bloggen.
På landsmøte til Norsk Folkehøgskolelag på Ringebu, 11. – 14. april, vil denne saken bli satt på dagsorden.