Les Folkehøgskolen nummer 5 2011

Publisert/Oppdatert

Da er et nytt nummer av Folkehøgskolen sendt i trykken. Tjuvstart lesningen på frilyntfolkehøgskole.no . Magnus Marsdal har skapt debatt denne høsten med boka «Kunnskapsbløffen – skoler som jukser, barn som gruer seg». Marte Fougner Hjort har intervjuet forfatteren. Folkehøgskoler skifter navn som aldri før. Trauste navn med endelser på…

Ein telefonseljars glød

Publisert/Oppdatert

Eg skal medgi at dette biletet sin relevans er noko påklistra, men tittelen fungerer på fleire plan. Det finst, som dei fleste som driv Brønnøysundregistrert verksemd veit, ein heil masse katalogtenester på Internettet.

Fotolærere og fotoklasser: Kjenn din besøkelsestid

Publisert/Oppdatert

Nå må fotolærere og elever på fotolinjene kjenne sin besøkelsestid. Hovedfokus på årets internasjonale seminar i Melsomvik 24. og 25. november handler om de bildene og forestillingene vi tar med oss hjem – og hovedgjest er den verdenskjente Magnum-fotografen Jonas Bendiksen. De 58 første…

Flaggermus – frydefulle gys

Publisert/Oppdatert

Moderne populærkultur lever høyt på den mystiske flaggermusens tvetydighet og framstiller den i utallige varianter. En kjent utgave finner vi i fortellingene om den ensomme og foreldreløse rikmannssønnen i storbyen Gotham. Av Kristian Rossaak…

Femten – tallet er femten

Publisert/Oppdatert

Benedicte Hambro hadde for en stund tilbake et interessant innlegg der hun påpekte den store mangelen på kvinner i Folkehøgskolerådet. Folkehøgskolerådet er satt sammen av lederne av NF, NKF, IKF og IF – og i skrivende stund er alle…

Folkehøgskolens metodebank

Publisert/Oppdatert

Endelig en bank med høyrente konto som virkelig gir avkastning! Folkehøgskolen sitter på en unik sosialpedagogisk idé- og metodebank. Hver enkelt skole har sine løsninger på utfordringene vi møter hver dag. Problemet er at vi i liten grad deler denne kunnskapen med hverandre. På oppdrag fra PUF i regi av…

Hæh?

Publisert/Oppdatert

Hører du dårlig? Hører noen rundt deg dårlig? Man skulle tro dette var enkle spørsmål å svare på, men dårlig hørsel kommer ofte snikende. Resultatet blir at man mister mer og mer av det som blir sagt uten at…

Forslag til statsbudsjett 2012

Publisert/Oppdatert

Ingen kompensasjon for økt elevtall på norske folkehøgskoler gir et reelt kutt på 24,7 millioner til folkehøgskolene for budsjettåret 2012. Folkehøgskolerådet har sendt ut følgende kommentar til statsbudsjettet som ble lagt fram i dag – 6. oktober: Regjeringen Stoltenberg har lagt fram sitt forslag til statsbudsjett for 2012.

Lærere skal drive aktivt sosialpedagogisk arbeid

Publisert/Oppdatert

På årets konferanse for tillitsvalgte i folkehøgskolen ble det bl.a. satt fokus på sosialpedagogisk arbeid. Lærer på Skiringssal folkehøyskole Sigurd Ohrem leverte et glimrende foredrag om sosialpedagogisk arbeid som noe mer enn tilfeldighetenes spill på internatet, mens advokat Bjørn Bråten prosederte en fiktiv sak der han konkluderer…