Folkehøgskolens metodebank

Endelig en bank med høyrente konto som virkelig gir avkastning!

Folkehøgskolen sitter på en unik sosialpedagogisk idé- og metodebank. Hver enkelt skole har sine løsninger på utfordringene vi møter hver dag. Problemet er at vi i liten grad deler denne kunnskapen med hverandre. På oppdrag fra PUF i regi av Norsk Folkehøgskolelag skal jeg lage en metodebank som alle folkehøgskolene i Norge skal kunne dra nytte av.

Av Benedicte Hambro

”Med livet som pensum” gir en meget viktig innsikt i og kunnskap om hva folkehøgskolen kan og bør være. Jeg ønsker å samle metoder og undervisningsopplegg som allerede finnes i skoleslaget og gjøre det allmenngyldig, slik at flere kan ha glede og nytte av det.

   Det har vært en udelt positiv opplevelse å ringe rundt til alle folkehøgskolene i Norge og fortelle om prosjektet. Allerede etter et par uker begynner nå innskuddene å komme i form av tilbakemeldinger fra skolene. Det er oppløftende lesing og viser mangfoldet i skoleslaget vårt.
   Metodebanken skal ta for seg de noen av de utfordringene vi møter i vår sosialpedagogiske hverdag som folkehøgskole:

1. Hvordan tar vi i mot elevene og hva skjer de første ukene?
2. Hvordan skaper vi felles referanserammer og lagånd?
3. Hvordan skaper vi forståelse for hva folkehøgskole er?
4. Hvordan får vi internatene til å fungere optimalt?
5. Hva gjør vi når en gruppe ikke fungerer?

   Mange av tilbakemeldingene når jeg har snakket med rektor, inspektør eller internatleder, er at det blir en utfordring å få oppleggene ned på papiret. ”Dette gjør vi jo bare.” Andre har sagt at dette er akkurat det vi trenger for å systematisere det vi gjør til daglig og atter andre sier de vil bruke arbeidet med metodebanken i skolens pedagogiske utviklingsarbeid. Hvis arbeidet med metodebanken fører til større bevissthet rundt det som allerede ligger i veggene på skolene og i ryggraden hos den enkelte lærer, er det en verdifull ekstrabonus.

   Ikke nøl med å ta kontakt om du har gode innspill, ideer eller opplegg du mener er svar på et av de fem spørsmålene i tillegg til det skolen din bidrar med. Alle innspill mottas med takk!

Metodebanken er tenkt ferdig til skolestart 2012 og vil være tilgjengelig for alle enten på nett eller i bokform.

   Banken er åpen 24 timer i døgnet for innskudd på habe-ha@online.no