Les Folkehøgskolen nummer 5 2011

Da er et nytt nummer av Folkehøgskolen sendt i trykken. Tjuvstart lesningen på frilyntfolkehøgskole.no .

Magnus Marsdal har skapt debatt denne høsten med boka «Kunnskapsbløffen – skoler som jukser, barn som gruer seg». Marte Fougner Hjort har intervjuet forfatteren.

Folkehøgskoler skifter navn som aldri før. Trauste navn med endelser på tun, ly og heim ser ut til å være på vikende front. Stedsnavn er på vei inn, og får vi snart en reiseskole som kaller seg «Team action on the road»?

Ellers mye variert stoff i det 48-siders magasinet.
God lesing!