Stilling ledig som Internasjonal sekretær

Fra 1. september 2011 blir det ledig stilling som

Terje R. Johansen
slutter som
Internasjonal sekretær
i folkehøgskolen.

Internasjonal sekretær i Folkehøgskolerådet. Den som blir tilsatt skal fremme folkehøgskolens globale forståelse gjennom tenkning, metode, prosjekter og i nær kontakt med skoler.
   Sekretæren skal også administrere, kvalitetssikre og evaluere Folke- høgskolerådets rammeavtale med NORAD.
   Det er ønskelig at den som tilsettes har et godt kjennskap til Folkehøgskolen
som skoleslag og erfaring med internasjonalt arbeid.
   Personlig egnethet tillegges stor vekt.
Internasjonal sekretær vil ha sin arbeidsplass i Oslo.
Det må påregnes reising i forbindelse med skolebesøk og møtevirksomhet.
Sekretær/daglig leder i Folkehøgskolerådet vil være nærmeste overordnede.

Folkehøgskolerådet er folkehøgskolenes politiske organ. Her er skolene
og organisasjonene representert, og Rådet forvalter folkehøgskolens interesser.

Lønn etter avtale

Søknad sendes kun elektronisk til Folkehøgskolerådet:

fhsr@folkehogskole.no

Søknadsfrist er 15. mai 2011.

Spørsmål og mer informasjon om stillingen kan fås ved å henvende seg til
internasjonal sekretær, Terje R Johansen eller
sekretær i Rådet, Odd Arild Netland på telefon 22 47 43 00.