Ny leder i Norsk FolkehøgskolelagØyvind Brandt er valgt til ny leder i
Norsk Folkehøgskolelag

 

Øyvind Brandt, rektor ved Norsk senter for seniorutvikling, er valgt til ny leder i Norsk Folkehøgskolelag. Det var landsmøtet som var samlet  på Ringebu folkehøgskole som valgte den 52 år gamle Brandt. Han ledet Informasjonskontoret for folkehøgskolen i ti år, og har vært lærer ved Skiringssal folkehøgskole. Den nye lederen vant duellen mot rektor ved Lofoten folkehøgskole Brynjar Tollefsen.
Lars Sigve Meling gikk av som leder i Norsk Folkehøgskole etter seks år i vervet. Han ble takket for flott innsats.

Det var to sterke kandidater som stilte til ledervalg, begge holdt gode valgkampinnlegg i forkant av avstemmingen.

Det nye styret i Norsk Folkehøgskolelag
klar for innsats.

Landsmøtet valgte også nytt styre. Erika Alnæs, Tore Haltli og Brit Soot fikk fornyet tillit. Elin Evenrud ble valgt inn på benkeforslag. Turid S. Haaland tok ikke gjenvalg, hun ble takket  for syv års innsats i styret.

Haldis Brubæk ble valgt som 1. vara, hun møter da fast i styret. Marit Nordholmen ble valgt til 2. vara, mens Ketil Foss ble valgt inn som 3. vara.