Folkehøgskolene skal stå frittRektor Tore Haltli ved Sund folkehøgskole
kommenterer regjeringens prosjekt Ny Giv
i Vårt Land.

 Vi har sakset et innlegg i Vårt Land 12. april av Tore Haltli, rektor ved Sund folkehøgskole. Her diskuterer han folkehøgskolens rolle i regjeringens Ny Giv-prosjekt for å møte frafallspoblemet i videregående skole.

Kristin Halvorsen har bedt folkehøgskolen om hjelp til å løse et problem hun har. Folkehøgskolen skal ikke være et virkemiddel i kampen mot frafallet i videregående skole. Vi har blitt bedt om å bidra i den nasjonale dugnaden Ny Giv, som skal få opp gjennomføringen i videregående utdanning.

Av Tore Haltli

Det er satt av 500.000 kroner til Ny Giv-prosjekter i folkehøgskolene. Dette handler først ogfremst om sommerkurs for elever som går ut av tiende klasse med svake karakterer, men vi oppfordres også til å komme med skisser til prosjekter som kan integrere fag fra videregående i et alminnelig folkehøgskoleår. Disse tilbudene vil være for elever som ikke har et fullverdig vitnemål fra videregående skole og for de som ønsker å forbedre karakterene sine.

   Vi på Sund folkehøgskole reagerer kraftig på dette utspillet fra Kunnskapsdepartementet.

Skolens egenverdi

Folkehøgskolen skal ikke være et virkemiddel i kampen mot frafallet i videregående skole.

   Det er et skoleslag som er viktig i seg selv, og dette initiativet fra departementet er det første skrittet på vegen mot å finne en annen legitimering av skoleslaget enn dets egenverdi. Dette er en uhyre farlig sti å slå inn på. Har man først gått med på at det er andre ting enn skoleslagets egenverdi som gjør at det er berettiget til tilskudd, så er man på vei mot en modell hvor skole-slaget må ta på seg stadig nye «samfunnsoppgaver» for å være berettige sin eksistens.

   Vi vil ikke at folkehøgskole-loven skal settes til side ved at det åpnes for eksternt pålagt pensum og eksamensrettet lesning i folkehøgskolen. Folkehøgskolen skal stå fritt i forhold til resten av utdanningssystemet, og den skal være noe annet enn en fagskole. For å bevare folkehøgskolens egenart er det et ufravikelig krav at vi beholder pensum- og eksamensfriheten.

Slipper eksamenspress

 Det er ikke overraskende at Kunnskapsdepartementet gjerne vil at vi skal jobbe pensum og eksamensrettet undervisning, men det overrasker meg at folkehøgskolens fremste skolepolitiske utvalg, Folkehøgskolerådet, synes at dette er en strålende god idé og er villige til å sette folkehøgskoleloven til side.

   Frafallsproblemet i videregående skole er stort og alvorlig. Vi ser at det kommer mange med dårlige eller mangelfulle vitnemål og liten skolelyst ut av videregående skole. En del av disse kommer til folkehøgskolen. De kommer til oss fordi vi er et alternativ. Vi har verken eksterne pensumkrav, eksamenspress eller karakterer. I stedet jobber vi sammen med elevene, og finner ut hva det er vi synes er vesentlig og viktig.

   Skusler vi bort friheten vår, så er vi ikke lenger et alternativ. Da er det heller ikke noen grunn til at ungdom skal oppsøke oss. Det er ingen grunn til at vi skal gi slipp på prinsipper som er viktige for folkehøgskolen bare fordi vi er så glade for at noen spør oss om hjelp.