Folkehøgskolen og frafallselevene

Statsråd Kristin Halvorsen har tatt kontakt med Folkehøgskolerådet og bedt om hjelp til å redusere frafallet fra videregående skole. I disse dager er det klart at det er satt av fem millioner kroner til ulike tiltak i folkehøgskolen. Statsråden ønsker hjelp på to plan. Først og fremst som fullverdige elever på våre langkurs, der de forhåpentlig vil kunne få noe av skolemotivasjonen tilbake. Dernest ved at folkehøgskolene arrangerer sommerkurs for frafallselever som mangler en eller flere eksamener for å få fullført videregående skole. De ser for seg et tre – til seksukers kurs med fagterping og eventuelle folkehøgskoleaktiviteter.

   Det første ønsket er etter min mening allerede en del av det folkehøgskolene gjør i dag. 450 elever i 2010 var under 19 år, om vi antar at minst 250 andre elever i folkehøgskolen ikke har fullført videregående skole, så har vi pr. i dag 10 prosent frafallselever ved skolene våre.
   Så til sommerkurs med tilhørende eksamener. Vi kan selvsagt stille våre lokaliteter til disposisjon. Internat og bofelleskap gjør nok innlæringen enda mer intens – men hvor er folkehøgskolen her?. Hvem skal undervise? Lærerne i folkehøgskole har stort sett disponert sitt arbeidsår allerede. Hva med pensum, eksamener og folkehøgskoleloven?
   Vi må iallefall kunne spørre oss selv – hva vil vi med folkehøgskolen og på hvilke måter kan vi være en ressurs for frafallselevene?


Lars Sigve Meling