Les siste nummer av Folkehøgskolen

Folkehøgskolen nummer 1 2011 går snart i trykken. Nå kan du tjuvstarte lesningen av det 52 siders magasinet.
Vi starter nå opp to nye serier. Arild Mikkelsen innleder serien om pedagogiske inspirasjonskilder i folkehøgskolen med en lengre artikkel om dialogfilosofen Martin Buber. Vi setter også søkelys på pedagogiske metoder. Her åpner Øyvind Brandt med en artikkel om Open space – spontanmøter.

Folkehøgskolen var med på det årlige rektormøtet, denne gang i Larvik. Her brukte de også verktøyet Open space for et dypdykk i rektorrollen. Frafallet i videregående skole var hovedtema for statssekretær Lisbet Rugtvedts (SV) tale til folkehøgskolerektorene.
Knut Simble skriver om lokale forhandlinger og behovet for skolering for begge parter om en skal få til gode lokale prosesser.
God lesning!