Nytt bilag i Aftenposten, Adresseavisen og Bergens Tidende

I går 14. februar lå det et bilag med i Aftenposten, Adresseavisen og Bergens Tidende. Dette bilaget er annonsebilaget om folkehøgskoler som de fleste skoler har vært med til å støtte med en annonse.
   Vi synes selv at bilaget har blitt riktig så flott og at vi får vist fram mange sider ved folkehøgskolene. Vi håper at dette bilag kan være med til å få flere til å søke, få flere til å stå ved valget av folkehøgskole og til å gjøre også mor og far trygge på valget.

Les folkehøgskolens 24 siders bilag.