«Hvileår» som ikke er hvileår

 Forskning viser at et hvileår kunne spart sammfunnet for store summer.
NRK dagsnytt hadde 2. mars 07.30 et innslag om frafall i høyere utdanning.Bare ved lærer- og ingeniørstudiene i Norge kunne det vært spart mer enn to hundre millioner kroner på økt gjennomføring (redusert frafall).

Det er de som er 19 – 20 år som oftest hopper av et studieløp.

Mange unge sliter med å velge, og vi mener bestemt at et folkehøgskoleår er avklarende for mange.

Hør gjennom NRK innslaget og ta gjerne kontakt med lokale medier. Aktuelle argumenter for et folkehøgskoleår:

  • Det jobbes systematisk med veiledning i folkehøgskolen (3D-veiledning)
  • Folkehøgskole er avklarende for videre valg
  • Det går fantastisk godt for folkehøgskolen nå, mange velger å stoppe ved folkehøgskolen før videre studier. Historisk høyt siste året, 7250 elever på norke folkehøgskoler.
  • «Hvileår» som ikke er et hvileår, men et seriøst og dannende år.

Hør programmet på:  http://nettradio.nrk.no/default.php?kanal=p1
Skriv Dagsnytt i søket (pluss 2.3 2011 hvis etter 2. mars), velg 07.30, litt over midt i programmet.