Nytt nummer av Folkehøgskolen

Gå sommeren friskt i møte og la deg inspirrere av siste nummer av Folkehøgskolen, fyldige 48 sider. God lesning!
  • Folkehøgskolen; en taus samfunnsaktør? Morten Eriksen og Adrew Kroglund etterlyser folkehøgskolen som samfunnspolitisk kraft.
  • Landsmøtet i Norsk Folkehøgskolelag valgte Øyvind Brandt soom ny leder i organisasjonen.
  • Følg også den pågående debatten om religionens plass i frilynt folkehøgskole.