Mer demokrati – hva er det?

De grufulle og rystende hendelsene som fant sted 22.juli har allerede forandret Norge. En nyutsprunget varme og fellesskapsfølelse har overrasket oss og gitt nasjonen ny styrke. La oss håpe at tonen i kjølevannet av katastrofen blir med oss inn i framtidas Norge.

   Stoltenberg og regjeringen ville møte hatet med mer demokrati og kjærlighet. Det var toner som overrasket det internasjonale miljøet. Det blir viktig framover å ta en demokratidebatt, hva legger vi i det, og er det grupper som lever helt utenfor dette magnetfeltet?

   Folkehøgskolen som skoleslag bør være på hjemmebane når vi snakker om demokrati. Dens røtter ligger i utviklingen av demokratiet i Skandinavia. Hvordan kan vi så bli enda sterkere i å utvikle elevenes overgripende kompetanser. Da snakker vi blant annet om evne til refleksjon, kritisk vurdering, etisk handling, global forståelse, deltakelse og dialog. Dette er vesentlige kvaliteter i danningsoppdraget, å utvikle elevenes evne til å se sitt eget og andres liv i en større sammenheng.

   Den terrorsiktede har påberopt seg kampen mot islam og det flerkulturelle samfunn som begrunnelse for sine uhyrlige handlinger. En terrorist må aldri få legge premissene for samfunnsdebatten, men det kan se ut som spesielt nettdebattene har vært arnested for en tone som har gitt grobunn for mye brunt grums. I kjølevannet av 22. juli ser det ut som noe gjøres av ulike nettredaksjoner for å få inn en annen tone, blant annet ved å kreve at debattanter står fram med fult navn. Vi tror dette er en god vei å gå.

   Hvordan skal vi få til gode og konstruktive debatter på folkehøgskolene og i det offentlige rom i tiden som ligger foran? Hvis angsten for å si noe galt, utenfor den politisk korrekte mainstream blir for sterk, står vi i fare for å få mindre demokrati i stedet for mer. Demokrati skal ikke være et flertallstyranni, men gi et fruktbart jordsmonn for god og redelig meningsutveksling. Vi må tørre å slippe til synspunkter som ikke” klør i øret”, det må være romslighet og temperatur også på folkehøgskolene.

   Cornelius Jakhelln, har selv vært en sint hvit mann med antimuslimske holdninger. Skribenten i Morgenbladet utrykker i en artikkel sin frykt for at den politiske eliten definerer spillereglene og produserer tapere, og at det i kjølevannet av dette gis grobunn for vold. Han sier: ” Nå tror jeg muslimene vil føle seg lettet og glade over å kunne gi stafettpinnen videre til de tikkende bombene blant oss: de sinte, hvite mennene som føler sin sårede stolthet, sin krenkende ære – eller hva de nå kaller det. Her gjelds det ikke så mye å være enig eller uenig med dem, som å se dem, og hente dem inn i Stoltenbergs demokrati. Et folkestyre med plass til oss alle – da mener jeg virkelig alle. Slutt med utfrysningen. Møt argumenter med argumenter. Møt hets med argumenter, ikke med hets. ”

Et spennende skoleår er i gang. Lykke til med gode prosesser, dialog og samtaler i demokratiet navn!

Øyvind Krabberød