Rektorer sluttter i Oslo-skolen

Dagbladet forteller om ekstremt hyppig utbytting av skoleledere i Oslo: Et system som skapt for å sikre at rektor er lojal oppover i systemet – der den politiske makten sitter – og ikke til fagfolkene i den enkelte skolestaben, som hun bare skal lede noen få år.
Hva tenker dere?

Bråk i Oslo-skolen