Formørkelsens hersketeknikk

Av Benedicte Hambro

Dannelse er et nøkkelbergep i folkehøgskolen.  Jeg har tatt det for gitt at vi har hatt en fellesforståelse for hva vi legger i ”dannelse”.  Stor var min forbløffelse da jeg opplevde noen av skoleslagets profilerte lederes debattenknikk på høstens Rektorforum.  filerte lederes debattenknikk på høstens Rektorforum. lagets profilerte lederes debattenknikk. Jeg trodde ikke at hersketeknikker og personkarakteristikker er en del av dannelsen.

NF sentralt ønsker at vi skal diskutere eksistensielle og religiøse spørsmål.  På Rektorforumet i november ble Arild Mikkelsen, tidligere rektor i folkehøgskolen, forfatter og filosof; rektor på Nansenskolen Dag Hareide, forfatter, samtfunnsdebattant ; filosof Guro H. Helskog, pedagog og fagkonsulent og  undertegnede, lærer, forteller og forfatter,  bedt om å delta i en panelsamtale for å snakket om spørsmakket om er og forfatter,atter, ålene.   forbindelse ble temaet tatt opp på Rektorforumet spørsmål I tillegg deltok den danske professor Finn Thorbjørn Hansen, med fagområdene filosofisk veiledning og eksistensiell pedagogikk, som holdt innledningsforedraget  ”Når undervisningen er at vise underet”. 

Høy temperatur
Det interessante med debatten som fulgte etter panelsamtalen, var ikke innholdet, men temperaturen.  Arild Mikkelsen hadde i sin innledning bl.a. gjentatt det han skrev i sin artikkel i ”Med livet som pensum” at han ønsket at den frilynte folkehøgskolen skulle finne tilbake til sine røtter og at kristendommen igjen skulle kaste lys over folkehøgskolen når de eksistensielle og religiøse spørsmålene skulle diskuteresl i » temperaturen.  Arild Mikkelsen hadde i sit. 
Rektor på Lofoten folkehøgskole, Brynjar Tollefsen, sa senere i debatten at han lyttet m sa senere i bedatten at pørsmålene skulle diskuteresed interesse til Mikkelsen, men han ikke skjønte hvordan kristendommen, ”dette formørkelsens vesen”, skulle kaste lys over spørsmålene.
Da meldte Odd Arild Nettland, sekretær i Folkehøgskolerådet,  seg inn i diskusjonen.  Han uttrykte at han var såret på egne vegne og på sine kristne trosfellers vegne over at noen kunne omtale det han trodde på, på den måten.

Religionskritikk

Så vidt jeg oppfattet, sa ikke Tollefsen noe om noens personlige  tro.  Han uttalte seg om en religion hvis trosfeller gjennom historien har stått for og fremdeles står for overgrep mot menneskeeskeheten og deles står for overgrep mot mennesker  f.eks annerledes troende i religionens navn.  Hvis vi skal diskutere religiøse og eksistensielle spørsmål må det være tillatt å være religionskritisk uten å bli møtt med Netlands argumenter.
Alle som satt i panelet fikk sjansen til å komme med en kort sluttkommentar og da henvendte Hareide  bl.a. seg til Tollefsen og sa:  ”Brynjar, din uttalelse sier mest om formørkelsen i ditt eget sinn” (sic.).
a mest om formørkelsens i hans eget sinn.
komme med en kort slutt kommentar og da uttalte Hareide at Tollefsens uttalse var risJeg begynner å skjønne hvorfor mange vegrer seg for å ta tak i de eksistensielle og  religiøse spørsmålene på egen skole når to profilerte ledere i folkehøgskolen går inn i debatten med den slags hersketeknikker.  Netland spiller på offerrollen og Hareide bruker ufine personkarakteristikker.  Brynjar Tollefsen kom tross alt bare med en spisskommentar om en religion som system.

Åpen og fokritikkrdomsfri
Det er bra NF inviterer lærere og elever til å diskutere spørsmålene. i rsmål domsfri måte. lleiser med all mulig tydelighet at ekspertdeltagelse ikke sikrer at at reliligiøsDeler av panelsamtalen viser tter lekfolkfonferansemetodikken.  med all mulig tydelighet at ekspertdeltagelse ikke sikrer at religiøse og eksistensielle spørsmål blir tatt opp på en åpen og fordomsfri  måte.  . den med kritiske røster mot etisk kommentar om religionen som system. kteristikker av den eller de som kommer med kritiske rø