Giverglede
Foto DN

Av Elise Skjenald


Hvert år i forbindelse med TV-aksjonen pleier jeg å sette opp et regnestykke for elevene på tavla. Flere av elevene har vært ute med bøsser, og alle er stolte av hvor mye penger vi har klart å samle inn.
Regnestykket er som følger: Si at TV- aksjonen klarer å samle inn 225 millioner kroner. Et utrolig stort beløp! Mye flott solidaritetsarbeid kan bli gjort med den summen! Ola Nordmann best på dugnad!
Så går vi videre til statistikken som viser at hver nordmann i gjennomsnitt bruker ca 5.000,- kr på julegaver. Når vi sier at vi er 4,5 millioner nordmenn, får vi totalt en sum som ser sånn ut: 22500000000,-. Denne summen bruker vi på julegaver hvert år. Og da er det bare julegaver det er snakk om, ikke mat, selskapsklær, julepynt osv. 
Om vi deler julegavekostnaden på TV-aksjonens innsamlede midler får vi:
22500000000:225000000=100
Det betyr at vi må gå med bøsser og samle inn i 100 år for å få like mye penger som vi bruker på julegaver ett år! 
Dette regnestykket gir ofte store reaksjoner i elevflokken. Min oppfordring til dem blir så å kjøpe julegaver fra veldedige organisasjoner, eller lage noe selv. Som mor blir jeg selv aller mest glad for noe som er laget til meg personlig av noen som er glad i meg. Så kan de heller gi noen kroner til noen som trenger det mer enn meg.
Du står fritt til å dele dette regnestykket videre! Jeg syns vi bør begynne å forandre verden nå!