DEN SOM ROPER LYVER – MANUAL TIL LØGNENS TIDSALDER

Danske Lea Korsgaard har skrevet en minibok om hvordan revolusjonen innen medieteknologien, endringer i vår kultur fra en kamp mot etablerte autoriteter til nå en mistro til enhver autoritet, og økende avstand mellom offentlig debatt og virkeligheten folk flest opplever, som igjen gir grobunn for populismens alternative sannheter, er blitt et problem for for vår offentlige samtale og dermed truer demokratiet.

I boken ‘Den som råber lyver – mediebrugerens manual til løgnens tidsalder‘ gir Lea en klok og mangefasettert oversikt over hvilken utvikling media og journalistikken har tatt, kanskje med oss brukere som motor. Eller hvert fall i et samspill mellom utviklingen innen medieteknologi og dyptgripende kulturelle og demokratiske forandringer. Gjennom bokens syv kapitler gir Lea oss syv råd til hvordan vi som mediebrukere kan hjelpe journalistikken på vei, bekjempe missinformasjon og bygge levende samfunnsdebatt på et fundament av kjensgjerninger. De syv rådene og kapitlene er (på norsk):

1 Sett. Tempoet. Ned.
2 Oppsøk kloke menn og koner
3 Husk at ikke alle saker har to sider
4 Let etter sammenhenger
5 Bidra ikke til kommentatorenes banalisering av politikk
6 Bevar håpet
7 Stopp etterspørselen etter løgnen

Lea’s bok er en klok skrevet bok til ettertanke for noen og enhver. Skulle jeg likevel peke på et savn, er det en nærmere drøfting av forholdet mellom kjennsgjerninger og verdivalg/politikk. Når et politisk parti argumenterer for å legge ned skoler for å samle elevene i større enheter, argumenterer det kanskje med kjensgjerninger, altså med forskning som viser at dette er mest effektivt økonomisk. Men slik argumentasjon overser at folk kan ha andre verdier og ønsker som overgår slike dokumenterbare sannheter. Og kanskje utgjøre verdibaserte ‘sannheter’ langs andre parametre. I tillegg som man kan mistenke en økonomisk argumentasjon for å skjule en ideologisk. Men her gjør jeg kanskje Lea urett. Det er jo hele bokens og Lea’s anliggende at vi alle må hjelpe til med en seriøs offentlig samtale. Kun på den måten kan vi opprettholde den elementære tilliten vi alle er så avhengige av for at vi og samfunnet i det hele tatt skal fungere. Hun avlegger da også Grundtvig en visitt når hun skriver: ‘Den fornuft, der kan bidrage til at svare på, hvordan vi bør leve sammen, vil altid have rod i følelserne. Fornuft, mente Grundtvig, er en følelse, der bliver sig selv klar.

Lea Korsgaard er prisbelønnet sjefredaktør på den digitale avisen Zetland, som fokuserer på tidens store spørsmål.
Boken ‘Den som råber lyver..‘ kan du skaffe gratis, både som papirutgave, eller laste ned som pdf eller i annet elektronisk format, samt høre opplest med Lea’s egen stemme.
Boken er utgitt i samarbeid med blant annet ‘Zetland’ og ‘Frirummet‘, som er et initiativ blant annet folkehøgskolene og andre frie skolene i Danmark har tatt til å utvikle en ny debattform, som ikke er redd for å trekke opp fronter i en konflikt, men som gjennom refleksjon over tvil og dilemmaer søker initiativer for det felles beste.

Litt artig å tenke tilbake på ‘Mottakerplakaten‘ som vi i folkehøgskolen tok fram for noen år siden, til stor oppmerksomhet i media. Gjennom en lekfolkskonferanse utarbeidet studerende ungdom fra alle landets fylker, syv gode råd til folket som mediebrukere. Siden det er gått noen år, og både samfunnet og teknologien har utviklet seg voldsomt, er det kanskje en idé og på tide å gjenta en liknende konferanse?

Herved anbefalt!
Øyvind Brandt