Sceneskifte i Folkehøgskoleforbundet

Landsmøtet i Folkehøgskoleforbundet på Skogn folkehøgskole er historie. Her fulgte delegatene valgnemdas innstilling, etter en smule dramatikk og benkeforslag, og valgte rektor ved Toten folkehøgskole, Live Hokstad (46) til ny leder.

Det er tid for sceneskifte i Folkehøgskoleforbundet. Forbundsleder Øyvind Brandt takker for seg etter åtte år – og butter nå aldersgrensen på tidlige 60 år for tillitsvalgte. Han ble valgt inn gjennom kampvotering på Ringebu i 2011. Brandt har markert seg og satt i gang mange endringer og prosjekter. Hans overblikk og lange fartstid i skoleslaget har skap trygghet og framdrift. Dette er en stor og viktig jobb i en liten fag- og idéorganisasjon på knapt 500 medlemmer. Men den er helt sentral i visjonen om å drive frilynt folkehøgskole i Norge. Brandt står i en linje fra Arild Mikkelsen som satt ved roret i ti år fra 1988 til 1998. Mai-Evy Bakken fulgte opp som første kvinne i rollen fra 1998 til 2005. Lars Sigve Meling satt ved roret i seks år fra 2005 til 2011.

Landsmøtet i Folkehøgskoleforbundet på Skogn folkehøgskole er historie. Her fulgte delegatene valgnemdas innstilling, etter en smule dramatikk og benkeforslag, og valgte rektor ved Toten folkehøgskole, Live Hokstad (46) til ny leder. Sosiologen fra Kapp kom til den vesle skolen på Lena i 2011 som rektor – og det har vært en god reise for skolen. Vi ønsker Live velkommen og lykke til! (vi portretterte Live i magasinet nr 2 2016, bli bedre kjent med den nye lederen der – www.frilyntfolkehogskole.no/blogg )

Og hva er så de viktigste oppgavene framover for den nye lederen og forbundsstyret?

Organisasjonen er ikke et mål i seg selv. Vi har et oppdrag. Et danningsoppdrag som danske Komischke-Konnerup sier er: «Vekselvirkningen mellom menneske og verden, hvor mennesket blir seg selv og verden stadig mer meningsfull. Vi skal skape en plattform hvor mennesker får mulighet til å påvirke og forme seg selv, andre og verden».

Det blir utrolig viktig framover å vitalisere arbeidet lokalt – det er beskjeden aktivitet i mange lokallag i dag. Her må det legges inn et gir for å at disse blir sentrale møteplasser og oaser for faglig og idemessige diskusjoner og prosesser. Viktigere enn noen gang er det også å få med seg hele personalet på å drive god folkehøgskole. Folkehøgskoleforbundet må være det naturlige valget for alle som jobber i den frilynte folkehøgskolen. Den nye lederen har uttrykt at dette er noe hun vil gå inn i og prioritere.

Og ikke minst må Folkehøgskoleforbundet inspirere og dytte på for at det grønne skiftet det snakkes om og jobbes for må bli mer enn en akademisk øvelse i landskapet, men får gjennomsyre hele skoledriften.

Vi ønsker lykke til – til nyvalgt forbundsstyre med leder Live Hokstad i spissen!

Øyvind Krabberød

Redaktør magasinet Folkehøgskolen