Demokratilæring og elevrådsvalg på Ringerike folkehøgskole

– Vi fikk ideen på demokratiseringskurset med Raftostiftelsen og Bjørnar Dahle under Folkehøgskoleuken 2019. Målet var å øke reel læring om demokrati og demokratiprosesser gjennom et elevrådsvalg, forteller Karine Risnes.

Sosialistisk elevparti kom først.
Deretter fulgte Fellesskapspartiet og så dukket Elevpartiet de grønne opp. Elevrådsvalget var i gang.

-Vårt ønske var å skape engasjement rundt elevrådsvalget og få et elevråd som hadde en plattform å jobbe for, forteller Karine Risnes, lærer på Ringerike folkehøgskole.

Juice til folket
Plutselig dukket det opp plakater i mellomkrigstidens formspråk. Kraftplakater som ikke levnet noen tvil om «Sosialistisk elevpartis» kampsak: Juice til folket! Skolen hadde nemlig kuttet ut juice av økonomiske og helsemessige årsaker. Noe som falt mange elever tungt for brystet.

Ikke lenge etter kom «Fellesskapspartiet». De hadde skjønt at juicekampen var viktig, men frontet også fellesskapet og ville arbeide mot utenforskap i tillegg til å jobbe med elevrådets rolle i å skape et godt miljø.

Det tok ikke lang tid før «Elevpartiet de grønne» var på banen. Også de skjønte kraften i juice til folket, men de modererte seg til en dag i uken og frontet det grønne alternativet på skolen og å donere mest mulig av budsjettet til gode formål knyttet opp mot miljø/klima.

Demokrati og Raftostiftelsen
– Vi fikk ideen på demokratiseringskurset med Raftostiftelsen og Bjørnar Dahle under Folkehøgskoleuken 2019. Målet var å øke reel læring om demokrati og demokratiprosesser gjennom et elevrådsvalg, fortsetter Karine Risnes. – Etter å ha tygget litt på ideen, laget jeg en oppskrift som elevene kunne følge og ventet spent. Elevene hadde en uke på å stifte partier, lage partiprogram og komme med et budsjettforslag. Skolens ledelse mente det måtte være en sum som krevde et skikkelig budsjett og stilte kr. 20.000,- til rådighet.

Partilederdebatt
Alle partiene måtte ha partileder og nestleder og stille med valglister med minst åtte delegater. Kvelden før valget var det partilederdebatt kyndig ledet av leder for pedagogisk råd, Einar Lindhjem, og sendt direkte på YouTube. Det ble en overraskende livlig, og til tider humoristisk, debatt med stor aktivitet fra salen. Det var umulig å forutsi utfallet av valget etter debatten.

87 prosent valgdeltagelse
Fellesskapspartiet vant med Sosialistisk elevparti på andre plass. Elevpartiet de grønne ble også representert. Etter valget konstituerte det nye elevrådet seg og budsjettforhandlingene førte blant annet til at skolen serverer juice en gang i uken – med oppfordring om moderasjon. Elevrådet har også tatt initiativet til flere elevstyrte aktiviteter i løpet av ukene som er gått etter valget og har foreløpig vært tro mot valgkampløftene.

Oppskrift
– Vi deler gjerne oppskriften på opplegget med andre skoler. Det har vært utrolig spennende og oppmuntrende å se hvordan elevene har tatt utfordringen, gått inn i det med engasjement og entusiasme og tatt ansvaret på alvor, avslutter Karine Risnes.

Benedicte Hambro