Studer folkehøgskolepedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge

Nytt tilbud: Folkehøgskolepedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge

Folkehøgskole-organisasjonene i Norge har i mange år drømt om å kunne starte en egen lærerutdanning for folkehøgskoleansatte. De seneste årene har Folkehøgskoleforbundet (FHF) og Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) arbeidet sammen med Universitetet i Sørøst-Norge for å få til en PPU (Praktisk Pedagogisk Utdanning) som er spesielt tilpasset folkehøgskolenes behov. Vi kan nå presentere et slikt tilbud som et 50 prosents studium over to år fra høsten 2020.

Det første året av studiet tar studentene 30 studiepoeng på USN med fokus på folkehøgskolens pedagogikk og praksis. Dette året er spesielt tilpasset folkehøgskoleåret slik at studentene skal miste minst mulig arbeidstid på sin skole. Praksis på seks uker vil kunne gjennomføres på egen skole og arbeidsoppgaver med innleveringer vil relateres direkte til arbeidet som folkehøgskolelærer. To kortere samlinger med obligatorisk oppmøte blir holdt under skoleåret men hovedtyngden ligger på en ukes samling i begynnelsen av juni 2021. Denne første delen av studiet er et betalstudium som koster 37 000 kroner. Medlemmer i FHF og NKF vil få dekket 5000 kroner av dette fra sin fagforening. Vi regner også med at skolene legger til rette for at ansatte kan gjennomføre studiet, både praktisk og økonomisk.

Johan Løvgren, ansvarlig prosjektleder fra folkehøgskolene.

De av deltakerne som ønsker å gå videre for å få full undervisningskompetanse vil skoleåret 2021-22 følge den PPU som tilbys for allmenn skole ved USN. Dette året kan derfor ikke på samme måte tilpasses folkehøgskolenes behov, bla. må studentene gjennomføre 6 ukers praksis på allmenn skole.

 

 

 

Opptak gis til søkere på to nivåer:

  1. Studenter med gjennomført masterstudium eller med bachelor i formings- eller idrettsfag (med gjennomsnitts karakter C) kan søke opptak til begge delene av studiet og får etter eksamen en fullverdig PPU tilsvarende 60 stp. 
  2. Studenter med studiekompetanse kan tas opp til det første året med Folkehøgskolepedagogikk og får 30 stp. for gjennomført studium.  

Dette tilbudet utgjør en unik mulighet for å kombinere arbeid ved en folkehøgskole med et studium i folkehøgskole pedagogikk. Vi vil også vise til at opptak av studenter med bachelor i formings- og idrettsfag til PPU kun skjer som et unntak som gjelder fram til 2025.

Studiet vil bli en viktig del i å tydeliggjøre den spesielle kompetanse som folkehøgskolene representerer. Vi håper at dette skal bli en felles satsning for hele skoleslaget hvor vi alle tilrettelegger mest mulig for å gi ansatte det kompetanseløft som studiet innebærer.

For mer informasjon se USNs nettsted:

https://www.usn.no/usn/no/folkehogskolepedagogikk/

Produktark – studie i folkehøgskolepedagogikk ved USN

Johan Løvgren

Ansvarlig for prosjektet fra folkehøgskolene