Skal lede Trøndertun

Tormod Gjersvold (56) er tilsatt som ny rektor ved Trøndertun folkehøgskole. Han tiltrer i stillingen 1. juni. Avgående rektor, Ronald Nygård, går av ved pensjonsalder etter 23 års fartstid.

Gjersvold kommer fra stilling som rektor i Åfjord Kulturskole, hvor han har ledet de siste åtte årene.

Han har mer enn 30 års erfaring fra kulturfeltet, både som skuespiller, programleder, administrator, leder og produsent av både teater, festivaler og TV samt altså åtte år som leder av en kommunal kulturskole.

Tormod Gjersvold har studert Kultur og Ledelse ved det som da het Høgskulen i Telemark.

Det var 21 søkere til stillingen som leder ved Trøndertun.

ØK