Stadig god søkning til folkehøgskolene

Norske folkehøgskoler er stengt resten av skoleåret. Det er dramatiske tider for skoleslaget. Nå er det nettbasert undervisning som gjelder, noe som er langt unna det elevene så for seg ved skolestart. Midt i denne usikkerheten holder søkningen for neste skoleår seg på et høyt nivå.

Første april kom tall for opptatte elever ved norske folkehøgskoler. Knapt 6000 hadde takket ja til skoleplass kommende skoleår – noe som er helt på linje med fjoråret. Fordelingen mellom kristne og frilynte skoler er også ganske lik fjoråret. De siste 14 dagene er det samtidig kommet inn 100 flere søknader enn i tilsvarende periode i 2019. Dette er meget gledelig tall for folkehøgskolene, i en tid med lukkede skoler og stor usikkerhet i samfunnet.

Bak tallene skjuler det seg svært stor variasjon. Det er 34 skoler som har en økning i opptatte elever, mens 41 skoler har en tilbakegang – i forhold til 2019-tallene. En skole har en framgang på 77,5 prosent, mens en annen har en tilbakegang på 53,8 prosent. Men slike variasjoner ser vi årlig.

Tallene for det samla skoleslaget er meget gode sett på bakgrunn av at årskullet nå er 2356 personer lavere enn i 2019. Det vil si at andelen av årskullet nå er på hele 9,38 prosent pr 1. april.

Deler vi opp på landsdeler ser vi at Trøndelag  og Sørvest- og Sørlandet opplever størst framgang med henholdsvis pluss 13,5 og 9,4 prosent opptatte elever. Størst tilbakegang så langt finner vi i Nord Norge med minus 6,9 prosent.

Øyvind Krabberød