Follo: Folkehøgskoleliv uten hvileskjær

Det er koronanedstenging av Norge og norske folkehøgskoler på sjette uke når jeg besøker Follo folkehøgskole i Vestby for å se hvordan folkehøgskolelivet lever der i disse tider.

Jeg tas imot av en blid rektor – Jan Martin Medhaug (47). Her får ikke hvem som helst audiens, de som skal inn på skoleanlegget, ansatte og andre, må melde sin ankomst. På monitoren i inngangshallen lyser også mitt navn. De ønsker kontroll med hvem som er på området, forteller Medhaug. I det deilige vårværet tar han meg med på en liten omvisning ute på det fine skoleområdet. Det er litt aktivitet. En musikklærer, uten linje, rydder gammelt ræl i kjeller og kott. Kjøkken og vaskepersonalet rydder, kaster og vasker. En kjempecontainer fylles opp.

Viktig med åpenhet

Elevene er hjemme, men det er ingen ferie for de som jobber på Follo. Som fylkeskommunal skole er det heller ingen mulighet for å permittere ansatte. Allerede 12. mars satt de kriseteam med rektor, assisterende rektor, kjøkken- og renholdssjef, vaktmester, sosial- og internatleder og hovedverneombud.

Nå er det full aktivitet på Zoom som gjelder. De prøver å holde opplegg på nett fire timer hver dag. Det er ikke bare enkelt å få med alle elevene, deltakelsen er varierende forteller rektoren. Det er aktivitet på linjer, i fellesfag, valgfag og de holder morgensamling. Han forteller om skolekor på nett. Det ble av musikklærerne referert til som null faglig utbytte, men topp sosialt. Elevene holdt det gående på nett etter at korseansen var over, humrer han.  –  Vi har ikke fått noe negativt fra elevene, de er konstruktive – de skjønner at vi gjør vårt beste, under de rådende forhold. Medhaug forteller videre at det er viktig med åpenhet. Han har en ukentlig oppdatering for elevene – hvor han prøver å gi kontinuerlig informasjon om status.

Kanskje om to år

– Sist mandag hadde vi personalmøte på Zoom med 25 ansatte. Vi tar en runde så alle får sagt noe. Det ser ut som alle blir mer disiplinerte på slike nettmøter, det fungerer godt.

De er spente på neste år. Søkningen så langt er noe lavere enn fjoråret. Nå holder de kommende elever godt orientert om status for å skape trygghet og unngå frafall.

Lars Martin legger vekt på tett kontakt med de ansatte, det er viktig å skape trygghet i en ganske så spesiell tid. Det er ukentlige lærermøter på nett. Og jammen dro ikke en av de ansatte i gang en «lønningspils» på teams. Det kollegiale fellesskapet lider utvilsomt under de rådende forhold.

Fysisk skoleavslutning ser han ikke for seg. Det blir vitnemålsutdeling og avslutning på nett, i dress og med «full pakke». Medhaug tror neste år blir ganske annerledes og ser for seg at det vil ta tid før samfunnet er tilbake i normalen – kanskje om to år, avslutter han med et optimistisk smil.

Tekst og foto: Øyvind Krabberød