Koronatider: Sandefjord folkehøyskole med fullt trykk

Det er en regnfull dag , det er 28. april, og vi stikker innom Sandefjord folkehøyskole for en prat med rektor Knut Søyland. Det er overraskende mange på skoleområdet. Det vaskes og ryddes – ingen er permittert ved skolen.  Fem stipendiater er i aktivitet og vi møter rektor ved den fylkeskommunale skolen, i dagligstua, over en kopp kaffe og med god avstand.

Søyland forteller om fullt trykk med linjefag, fellesfag og valgfag på nett, hvor de bruker Teamsplattformen. De har også noen fellessamlinger for alle. De har hatt bra deltakelse fra elevene, men har merket et lite fall den siste tiden. Dette er en krevende form for undervisning, og det er krevende å stå i det over tid. Han skryter av lærerne som har brettet opp ermene og står på. På Teams møtes de til lærerråd tre ganger i uka.

Denne uka har de prosjekt, solidaritetsuke hvor de samler inn penger til et senter for funksjonshemmede i Tanzania. Det er mange aktiviteter og de «løper for livet». Stipendiatene som nå bor på skolen er aktive for å holde kontakten med elevene og lager blant annet elevkvelder.

For rektor er det travle dager. – Det er faktisk mer å gjøre enn vanlig. Vi har vel en noe mer tungvint organisasjon siden vi også må forholde oss til fylkeskommunen.

Ingen er permittert ved skolen. Skolen har ikke veldig stor sommerdrift, men Søyland regner med et tap på nett 150.000 kroner på kansellerte arrangement.

Midt i koronapandemien ser de likevel framover mot neste skoleår. De har allerede tatt opp 95 elever og har god søkning. Det er noe ujevnt – og overraskende nok er det den «gode gamle» kunstlinja som er best søkt. Men de kjenner på usikre tider og vil overbooke med noen elever.

Knut Søyland avslutter med noen godord til folkehøgskolekontoret i Oslo: – Det har vært jobba veldig godt for skoleslaget sentralt, avslutter han.

Øyvind Krabberød