Kristne folkehøgskular splitta om samlivskrav

Vi klipper fra pressen: Fleire skular som har tilknyting til organisasjonar med eit konservativt samlivssyn, utelukkar likevel ikkje at sambuande eller homofilt samlevande kan jobbe som lærarar hjå dei. Vårt Land har spurt kristne folkehøgskular korleis dei vurderer samlivsspørsmål ved rekruttering av tilsette.

Det kan hende at somme eigarar har vore meir tydelege og ynskja å prege sin skule meir enn andre. Eg veit ikkje, seier Kjell Konstali. Han er styreleiar i Informasjonskontor for kristen folkehøgskole (IKF) og rector ved Solborg folkehøgskule i Rogaland.

– Og så har det skjedd mykje på det samlivsetiske området. Eigarane av folkehøgskulane har forskjellege syn på desse spørsmåla, og slik var det ikkje nødvendigvis for få år sidan. Det er eit produkt av den utviklinga som har vore i samfunnet

 Dette spurte Vårt Land folkehøgskolene om:

Vårt Land har sendt ut følgende fire spørsmål: Kan ansatte på skolen deres være samboende eller homofilt samlevende? Hvis ja, har de mulighet for å inneha alle slags stillinger? Hva konkret står formulert om samlivskrav til ansatte i verdidokumentet deres? Planlegger dere nå en revidering av verdidokumentet? Det er i hovedsak skolenes rektorer eller styreledere som har svart på spørsmålene. Noen svar er blitt forkortet av plasshensyn.

SVAR:

16 skular opnar for at lærarar

kan vere sambuande eller homofilt samlevande.

8 opnar ikkje for dette

11 viser at dei ikkje har tydelege retningslinjer i spørsmålet.

Klippet fra Vårt Land