Åpner for innreise for utlendinger

I går ettermiddag ble det klart at regjeringen unntar studenter og folkehøgskoleelever fra innreiserestriksjonene. Det betyr at elever som bor i utlandet og som vil gå på folkehøgskole i Norge er velkommen til skolestart. Det er en gledelig nyhet som vi har ventet lenge på.

Utdrag fra regjeringens pressemelding: 

Regjeringen gjør endringer i innreiserestriksjonene knyttet til covid-19 som innebærer at det åpnes for innreise for utlendinger med arbeidstillatelse og utenlandske studenter som skal studere i Norge.

Med virkning fra 1. juli, endrer justis- og beredskapsminister Monica Mæland bortvisningsforskriften for å utvide adgangen til innreise.

– Vi åpner nå for at blant annet utlendinger som har fått oppholdstillatelse for å arbeide eller studere her, kan reise til Norge nå, sier Mæland.

Fra samme tidspunkt åpnes det for at studenter som har fått opptak til studier i Norge kan reise inn. Dette vil gjelde både for studenter med rett til studieopphold etter EØS-reglene og studenter med oppholdstillatelse for studieopphold etter reglene som gjelder for tredjelandsborgere. Unntaket omfatter også utvekslingselever i videregående opplæring og folkehøyskoleelever.

Hele pressemeldingen