Renewable energy concept Earth Day or environment protection Hands protect forests that grow on the ground and help save the world.

Vi må ta miljøutfordringene på dypeste alvor

Den kanadiske forfatteren og aktivisten Naomi Klein maner til grønn omstart etter koronakrisa: Dette endrer alt, sier hun… Eller gjør den det? Blir det et paradigmeskifte, før og etter korona, eller tilbake til business as usual, som etter finanskrisen i 2008.

I krisetider kan ideer som har blitt sett på som urealistiske, plutselig bli realistiske, sier Naomi Klein.

Det gir ikke grobunn for veldig store forhåpninger for endring når vi ser at regjeringen gjennom siste konsesjonsrunde legger opp til økt, ikke redusert, oljeaktivitet i nord. Lavprisselskapet Norwegian har fått 2,7 milliarder kroner fra staten. Slik sikres videreføringen av de mest fossile, og dermed klimaskadelige næringene vi har. Det ser ut som vekst trumfer vern, hensynet til arbeidsplasser veier tyngre enn vern av naturmangfold og økosystemer.

På noen ganske få uker har et lite virus tatt mer enn 318.000 menneskeliv-, pr 20. mai, kastet verdensøkonomien inn i den verste økonomiske krisa siden 1930-tallet-, og snudd hverdagen fullstendig på hodet for de fleste av oss.

Folkehøgskolene har blitt konfrontert med usikkerhet og bekymringer om avslutning av skoleåret, rekruttering, økonomi, permitteringer, reisene, oppstart i august etc.

I denne situasjonen har folkehøgskolemiljøet en løpende utfordring med å redusere sitt klimaavtrykk. Det historiske bærekraftsvedtaket fra høsten 2019 sier at skolene skal redusere sine klimagassutslipp innen 2030 med 40 prosent. Et særlig sikte skal det være på å redusere flyreisene. Det skal videre jobbes med lokale klimaplaner og det skal gjerne med i selvevalueringene. Dette kom i forkant av koronakrisen, men vil nå antakelig få gratis drahjelp, spesialt når vi ser på reisevirksomheten.

I disse dager er det sendt ut nødvendig materiell og informasjon til skolene for å starte sine lokale klimaregnskap. Tallene for 2019 blir startpunktet. Det er utrolig viktig at skolene gjør denne jobben slik at vi kan øke miljøbevisstheten og redusere klimautslippene. Tilbakemeldinger har kommet på at dette er svært overkommelig arbeid.

De fleste skolene har nå annullert høstens reiser og flytter dem til vårsemesteret. Vi vet at reiser har vært et fluepapir for rekrutteringen til folkehøgskolen. Nå er kanskje det store dyttet kommet for å tenke alternativt og utvikle bærekraftige studiereiser. Livsgrunnlaget vårt vil være den tapende part om vi ikke tar miljøutfordringene på dypeste alvor.

Kanskje slagordet for kommende reiser kan være: Reis kort, tenkt dypt!

Det ble en særdeles absurd og krevende avslutning av skoleåret. Nå er det tid for å se framover. Vi ønsker lykke til med krevende arbeid i å tilrettelegge for kommende skoleår.

Øyvind Krabberød