Kronikk: Klimasatsing i folkehøgskolen

Dårlig tid. Både verden og folkehøgskolene må ta på sjumilsstøvler på veien til 2030, og et første steg kommer i planleggingen av skoleåret etter at koronapandemien rammet. Flere av folkehøgskolene har allerede vist vei når det gjelder å fylle begrepet bærekraft med et reelt innhold. Nå må flere følge
etter i å omsette globale tanker til lokal handling.
Dette skriver Brita Phuthi, internasjonal rådgiver i Folkehøgskolerådet, ogHans Jakob Walnum, forsker ved Vestlandsforskning, i en klima-kronikk i Vårt Land.