Språkrådet: Tegnspråkprisen til Ål folkehøgskole

Ål folkehøyskole og kurssenter for døve får tegnspråkprisen 2020 for innsatsen med å skape en tegnspråklig arena for både barn og voksne. Ål folkehøyskole og kurssenter for døve er en stiftelse som ble opprettet av Norges Døveforbund, og skolen åpnet dørene offisielt i mars 1974. Stedsnavnet Ål har fått et eget betydningsinnhold for tegnspråklige, både i Norge og i andre deler av verden. Ål representerer tegnspråk, kommunikasjon, identitet, tilhørighet, fellesskap og stolthet over eget språk og egen kultur.

Les hele artikkelen på Sprakradet.no