Utan empati og likeverd går det ikkje

Publisert/Oppdatert

Seljord folkehøgskule feiret 50-års jubileum 4. desember med fullt program - konsert, festmiddag og taler. Vidar Ytre-Arne, tidlegare lærar ved Seljord folkehøgskule (29 år), komponist og musiker holdt hovedtalen som vi gjerne gjengir her.

Innspill: Omstrukturering av folkehøgskolerådet

Publisert

Redaktøren av Folkehøgskolen, Øyvind Krabberød har som overskrift i nr. 2/21 av magasinet Folkehøgskolen: Folkehøgskolerådet må styrkes, og begrunner overskriften godt i lederen. Han viser til Folkehøgskolerådets vedtekter og innspill fra Christian Tynning Bjørnø om Rådets arbeidsområder og rolle i det politiske landskapet. Med rette peker redaktøren på at Folkehøgskolene har mye å vinne på et sterkt Folkehøgskoleråd som kan hjelpe skolene og sikre skoleslaget i framtiden. I Steg nr.4/21 har Leon Haugsbø en historisk artikkel med overskriften Folkehøgskulen i endring. Jeg er også kjent med at organisasjonene i disse tider drøfter Rådets framtid.