Utvider mandatet til folkehøgskoleutvalget

Publisert/Oppdatert

Regjeringen.no: I juni ble det satt ned et offentlig utvalg som skal se på folkehøgskolene. Nå har regjeringen besluttet å utvide mandatet til utvalget for å få et godt grunnlag for å følge opp ambisjonene på folkehøgskolefeltet i Hurdalsplattformen. Utvalget skal blant annet vurdere hva slags prinsipper som skal ligge til grunn når nye folkehøgskoler skal etableres og hva slags finansieringsordninger folkehøgskolene skal ha. Regjeringen har også oppnevnt Christian Tynning Bjørnø, som nytt medlem. 36 år gamle Tynning Bjørnø har tidligere sittet på Stortinget for Arbeiderpartiet og vært daglig leder i Folkehøgskolerådet.

– Klart vi kan påvirke!

Publisert/Oppdatert

Over 50 folkehøgskoleelever fra tolv forskjellige skoler har de siste tre dagene vært samlet til seminar på Jeløy folkehøyskole. Samlingen resulterte i en tydelig markering utenfor Stortinget onsdag formiddag.

Sevran Ates til Movies on war

Publisert/Oppdatert

Movies on war, filmfestivalen om krig og konflikt, fred og forsoning, ble just arrangert i Elverum for ellevte gang. Det var et imponerende program hvor Afghanistan, seksualitet og religon var omdreiningspunktet.

SV satser på Røros i alternativt budsjett

Publisert/Oppdatert

Pressmelding om SVs alternative statsbudsjett: SV foreslår å sette av penger til både drift av Doktortjønna, oppstart av Røros folkehøgskole og oppstart av elektrifisering av Rørosbanen. Disse satsingene blir nå en del av budsjettforhandlingene med Ap og Sp. 

– Gled dere over arbeidet med ny NOU

Publisert/Oppdatert

Rode Margrete Hegstad leder utvalget regjeringen har oppnevnt til å se nærmere på folkehøgskolenes samfunnsoppdrag. Hun forstår at det er mye spenning knyttet til et slikt arbeid, men mener skolene først og fremst skal glede seg over å bli satt på kartet politisk. Det kan komme mye godt ut av en ny NOU.

Tayiba skulle gjerne gått på folkehøgskole

Publisert/Oppdatert

Jeg har avtalt et møte med Tayiba Haji (22) fra Sandnes – i Brugata i Oslo. Med sterkt og spent blikk møter hun meg i sjette etasje for et intervju.

Ute nå: Temanummer – FRILYNT

Publisert/Oppdatert

Det er med en viss stolthet vi nå presenterer et temanummer om begrepet frilynt. Det har tatt til å sirkle inn dette, og det er ganske sikkert at vi hverken stiller med fasit eller svar på hva begrepet betyr i dag og om det i det hele tatt er relevant og brukbart. Vi har samlet en god bukett artikler og innspill fra ulike kanter og ståsted. Vi ser bakover til røttene, men også til dagens utfordringer og inn i det som ligger foran. Målet er å skape undring og forståelse, og kanskje rett og slett noen erkjennelser å ta med seg på den videre frilynt-veien.

Jeløy folkehøyskole pauser

Publisert/Oppdatert

Jeløy folkehøyskole holder stengt i minst to år fra høsten 2022. Pausen vil bli brukt til å vurdere om det skal lages et nytt driftskonsept eller om man skal avvikle folkehøyskoledriften.